Αποτελούν διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων
Δύο μεγάλα έργα, για τη Νότια Κέρκυρα, αξίας 4.600.000 ευρώ εντάχθηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας
28/07/2018 | 16:10

Στα πλαίσια της 5ης τροποποίησης του ετήσιου σχεδίου δράσης της ΠΙΝ, η οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του  Περιφερειακού Συμβουλίου, εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό με αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΠΔΕ και προχωρούν προς εκτέλεση τα έργα

  • «ΕΡΓ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΗ ΜΠΟΥΚΑ ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ»,με Κ.Α.2018ΕΠ02200002 και π/υ 2.200.000 ευρώ
  • «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ»  με Κ.Α.2018ΕΠ02200001 και π/υ 2.400.000 ευρώ

 

τα οποία αποτελούν διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και τα οποία απαντούν σε πραγματικές ανάγκες.

Επίσης χρηματοδοτήθηκε από πόρους της ΠΙΝ το γήπεδο Αργυράδων με 50.000 ευρώ για εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του γηπέδου και των αποδυτηρίων.