Διπλή συνεδρίαση σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου
04/12/2019 | 09:35

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  10η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  την 04 η Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη   και  ώρα 17:00   προκειμένου να συζητηθεί   το  παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:   Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αργοστολίου  έτους 2019  (από  01/09/2019 -31/12/2019)

Εισηγητής :  Δήμαρχος  Θεόφιλος Μιχαλάτος  – Εκτελεστική Επιτροπή 

                      

Διεύθυνση Προγραμματισμού –Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην  11η  Ειδική   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  την 04 η Δεκεμβρίου  2019   ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα 19:00     σύμφωνα   με  το άρθρο 157 Ν 4600/19 προκειμένου να συζητηθεί   το  παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:       Έγκριση Προϋπολογισμού  Δήμου Αργοστολίου   οικονομικού έτους  2019  (από  01/09/2019 -31/12/2019)

Εισηγητής : Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος

                       Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ