Διονύσης Πολλάτος: «Αδικαιολόγητη αδράνεια της δημοτικής αρχής —Επιπτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις»
Αυτοδιοίκηση
05/07/2022 | 22:41

Επαναλαμβάνω τη θέση που διατύπωσα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., η οποία εκ παραδρομής δεν αποτυπώθηκε στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 95/2022 απόφασης και η οποία δε φάνηκε να προβληματίζει καθόλου τους λοιπούς συμμετέχοντες.

Κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 10 του ν. 2323/1995, η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου (πλέον του δημοτικού συμβουλίου), κατά την παράγραφο 1, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και εκδίδεται υποχρεωτικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία, μετά την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας λογίζεται ότι γίνεται δεκτή.

Με την κοινή υπουργική απόφαση Κ1/164/2011 (άρθρο 3 παράγραφος 4) η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της παρ. 6 του άρθρου 10 τροποποιείται σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αίτηση υποβλήθηκε 17/5/2022 με αριθμ. πρωτοκ. 8237/17-5-2022. Άρα έχει παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών εντός της οποίας όφειλε το δημοτ. συμβούλιο να εκδώσει απόφαση και επομένως, η αίτηση του ενδιαφερόμενου λογίζεται πλέον ως δεκτή.

Επομένως, η σημερινή συνεδρίαση είναι άνευ αντικειμένου. Αυτό που έχει σημασία είναι να εξηγήσει η δημοτική αρχή πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το ζήτημα που η ίδια προκάλεσε με την αδικαιολόγητη αδράνεια της.

Παρ’όλα αυτά, ψηφίζω υπέρ της απόρριψης της αίτησης της συγκεκριμένης εταιρείας, αφενός λόγω των ελλείψεων των απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου που υποβλήθηκε αφετέρου λόγω των επιπτώσεων που θα έχει η λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης στην τοπική οικονομία, με επίκεντρο κυρίως τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Με εκτίμηση,

Διονύσης Πολλάτος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer