Δήμος Ληξουρίου: Πρόσκληση συμμετοχής σε τακτική συνεδρίαση
Πολιτική
25/06/2021 | 14:20

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76) την 29η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα κατά της διαφαινόμενης πρόθεσης της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για κατάργηση του υποκαταστήματος στο Ληξούρι.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. Αίτημα Λαϊκής Συσπείρωσης για επανάληψη ψηφοφορίας θέματος προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Λαϊκή Συσπείρωση

3. Έγκριση 2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Ληξουρίου έτους 2021(απόφαση 3/2021 Εκτελεστικής Επιτροπής).
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2021(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

5. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2021(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικονομικού έτους 2021(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. Έγκριση δαπανών
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. Καθιέρωση χρήσης δηλωτικού σήματος(λογότυπο) Δήμου Ληξουρίου.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

9. Λήψη απόφασης για κλείσιμο παραλιακής οδού και παρακείμενων πεζόδρομων λόγω έναρξης της τουριστικής σαιζόν.
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Χρήστος Βολτέρας

10. Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου με την επωνυμία «Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ» βάσει του άρθρου 66 του Ν.4735/2020.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

11. Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου με την επωνυμία «Α.Ο ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ» βάσει του άρθρου 66 του Ν.4735/2020.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

12. Επιχορήγηση Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας Παλικής.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

13. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Ακαταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Ληξουρίου και συνέχιση των διαδικασιών απόσυρσης και διαγραφής τους.
Εισηγητής: Α/Δήμαρχος Δημήτριος Μαρκέτος

14. Χαρακτηρισμός της επιχείρησης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ως εποχιακώς λειτουργούσα.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

15. Χαρακτηρισμός της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΜΠΕΝΑΤΟΥ ΟΕ» ως εποχιακώς λειτουργούσα.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

16. Έγκριση Εισόδου – Εξόδου σε επιχείρηση της κ.Χατζηγεωργίου Σοφίας του Γεωργίου στους Πετανούς(κοιν.Αγίας Θέκλης).
Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

17. Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ