Δήμος Ληξουρίου: Πρόσκληση συμμετοχής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
Πολιτική
20/07/2021 | 13:22

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η κατεπείγουσα συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020(Α΄76) την 21η Ιουλίου  2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00  προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω  θέμα:

 

«Έγκριση Δαπανών και διάθεση πιστώσεων»

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος»

 

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω αποκλειστικών προθεσμιών

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ