Δήμος Ληξουρίου: Ανακοίνωση πρόσληψης 8 ατόμων
Πολιτική
18/02/2021 | 16:09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ(8) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ ΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ(8) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Κ ΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων στο Δήμο Ληξουρίου, διάρκειας οκτώ(8) μηνών για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊου COVID-19, ως εξής:

Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων οκτώ(8) μήνες πέντε(5)
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(χειριστής γκρέιντερ) Οκτώ(8) Μήνες Ένας(1)
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ληξουρίου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(χειριστής γεωργικών ελκυστήρων-τρακτέρ) Οκτώ(8) Μήνες Δύο (2)

 

Το έντυπο αίτησης (ΣΟΧ. 1) είναι διαθέσιμο στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2671360962 κα Κατσιβέλη Αφροδίτη και 2671360960 κα Πυλαρινού – Πετράτου Μαρία

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ληξουρίου , στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 683Π46ΜΓ3Ξ-Θ9Γ), και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ληξουρίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia