Δήμος Ληξουρίου: 25η Οκτωβρίου καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων για προσλήψεις στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό “ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ”
Κοινωνία
21/10/2021 | 13:44

Ο Δήμος Ληξουρίου ανακοινώσει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στον Ο.Κ.Α.Π. για προσλήψεις στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ» είναι 25η Οκτωβρίου 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. οικ. 1068/16-9-2021 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ: ΩΜΚΛΟΚΟΙ-ΔΟΗ) για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και αφορά μεταξύ άλλων, δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, που θα προσληφθούν στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ» με διάρκεια σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Δήμου Ληξουρίου
Ντιουάνι Γάλεμπ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ