Δήμος Αργοστολίου: Υποβολής αίτησης έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας
Κοινωνία
25/06/2021 | 15:23

Η υποβολής αίτησης έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας για φυσικά και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Σωματείων και των Συνεταιρισμών)  εντάσσεται στις  διαδικασίες των ΚΕΠ. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αρμόδιο είναι το εκάστοτε Πρωτοδικείο.

Η καθιέρωση του Ενιαίου Πιστοποιητικού καταργεί τις παρακάτω (11) ενταγμένες στα ΚΕΠ διαδικασίες,  που αφορούν δικαστική φερεγγυότητα:

Α/Α                                              Περιγραφή Διαδικασίας
1 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση
2 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (Ο.Ε,Ε.Ε, Ε.Π.Ε)
3 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε εκκαθάριση (Α.Ε)
4 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για αναγκαστική διαχείριση
5 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για εκκαθάριση (Α.Ε)
6 Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως πτωχεύσεως
7 Χορήγηση πιστοποιητικού περί τροποποιήσεως καταστατικού εταιρείας/περί μη λύσεως εταιρείας
8 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως
9 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως συνεταιρισμού
10 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αίτησης για εκκαθάριση (Ο.Ε,Ε.Ε,Ε.Π.Ε)
11 Χορήγηση πιστοποιητικού  περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ Ν. 4072/2013

 

Δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ:

  • Ταυτότητα
  • Αρ. Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον υπάρχει
  • Για Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων, καταστατικό επικυρωμένο.

Λειτουργία των ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:  Δευτέρα έως Παρασκευή, 7.30 π.μ – 3.00 μ.μ, αποκλειστικά με ραντεβού.

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ:     rante HYPERLINK “file://C:/Users/tpe4/Desktop/ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Δ.Τ-ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ.odt”vou.kep.gov.gr

Tηλέφωνα και εμαιλ ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000 – ΕΜΑΙΛ: d.argostoliou@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800 – EMAIΛ: d.leivathous@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 – EMAIΛ: d.eleioupronon@kep.gov.gr

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078 – EMAIΛ: k.omalon@kep.gov.gr

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ