Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου με τηλεδιάσκεψη
Πολιτική
30/07/2021 | 13:14

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη  των οριζόμενων στο υπ΄ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ)  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως προσέλθετε στην 21η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τηλεδιάσκεψη την  Τετάρτη  04   Αυγούστου  2021  και ώρα   18:00,   σύμφωνα με την αριθ . Δ1α/ΓΠ.οικ 71342/6. 11. 20  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4899) “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας”   προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα  της  ημερήσιας διάταξης:

 

 • Έγκριση  της 222/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με  « 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021 του Δήμου Αργοστολίου (περιέχεται και η 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους  21) .

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  .

 

 • Επιχορήγηση του Σωματείου με την επωνυμία: «ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ – ΛΥΣΙΠΠΗ»

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  .

 

 • Έγκριση της αριθ αριθμ   05/2021 απόφασης του  Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς & Ιθάκης   σχετικά με την προσωρινή  επαναλειτουργία του Μουσείου  .

Εισήγηση :Γενικός Γραμματέας Δήμου Αργοστολίου .

 • Τροποποίηση της 70/21 απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά  με τη σύναψη Χρησιδανείου  με  Κληροδότημα  Π. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ .

Εισήγηση : Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Γεώργιος Τσιλιμιδός.

 •  Ορισμός εκπροσώπου  για την  συγκρότηση  Επιτροπής  Εξέτασης  της Καταλληλότητας  και  Επιλογής  Χώρων  για την  Ανέγερση  Διδακτηρίων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης .

Εισήγηση  : Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής  Γεώργιος Τσιλιμιδός

 • Χορήγηση χρηματικών  βοηθημάτων  σε άπορους δημότες.

Εισήγηση  : Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής  Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

 • Εισήγηση για παροχή έτοιμων  γευμάτων για τους επωφελούμενους του  προγράμματος  «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την καλοκαιρινή  περίοδο .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής  Γεώργιος Τσιλιμιδός

 

 • Επικαιροποίηση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία  «ΙΟΛΑΟΣ»  του Δήμου Αργοστολίου .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας  Διονύσιος Μινέτος

 

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής  & Οριστικής  Παραλαβής του  έργου : «Αντικατάσταση  Κουφωμάτων  Α’ ορόφου  Δημοτικού Καταστήματος  Αργοστολίου »

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

 

 • Ορισμός επιβλεπόντων – επιτροπών φυσικού εδάφους του έργου :   Εργασίες τοποθέτησης συνθετικού Χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες ανακαίνισης γηπέδου Διλινάτων»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

 • Επικαιροποίηση της αριθ 80 /21 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο : «Αντικατάσταση  Εσωτερικού  Δικτύου Ύδρευσης  Ληξουρίου ». ( Επαναφορά του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο  με την θετική γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής )

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

 • «Έγκριση Πρακτικού Ακαταλληλότητας Οχημάτων Δήμου Αργοστολίου και συνέχιση των διαδικασιών απόσυρσης & διαγραφής τους»

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Σπύρος Σαμούρης .

 

 • Σχετικά με αίτημα των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αργοστολίου

για την μετατροπή των συμβάσεων τους σε ΙΔΑΧ  με νομοθετική ρύθμιση.

Εισηγητής : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 »

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ