Δήμος Αργοστολίου: Ποια Σχολεία κλείνουν λόγω γρίπης
Πολιτική
03/03/2020 | 16:52

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
 • Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) σχετικά με «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»
 • Το υπ`αριθμ. 790/03-03-2020 (αρ εισ 3824/03-03-2020) έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας σχετικά με «Ενημέρωση για απουσίες μαθητών»
 • Tην εφαρμογή μέτρων υγιεινής στους χώρους των Σχολικών Μονάδων
 • Την άμεση ανάγκη για την διακοπή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας λόγω των αυξανόμενων απουσιών των μαθητών από την έξαρση του ιού της γρίπης και την ανάγκη προστασίας των υγιών μαθητών

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή λειτουργίας των:

 • 2ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου,
 • Νηπιαγωγείου Πόρου,
 • Δημοτικού Σχολείου Πόρου,
 • Δημοτικού Σχολείου Σκάλας

από την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020.

Ο Δήμαρχος

Θεόφιλος Μιχαλάτος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer