Δήμος Αργοστολίου: Ένταξη στα Κ.Ε.Π διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης
Κοινωνία
16/06/2020 | 12:59

Εντάσσονται στα Κ.Ε.Π οι παρακάτω διαδικασίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης:

Α) Διαδικασίες Ειρηνοδικείων:

 1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (για θανάτους από 1.3.2013).
 2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (για θανάτους από 1.3.2013).
 3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (για θανάτους από 1/3/2013).
 4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου (για θανάτους από 1/3/2013).
 5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη υποβολής αίτησης και περί μη έκδοσης οριστικής απόφασης δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα.
 6. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη έκδοσης δικαστικής απόφασης για λύση ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ Ν. 4072/2013.
 7. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου.
 8. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή πληρωμής.
 9. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής σε διαταγή απόδοσης μισθίου.
 10. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη άσκησης ανακοπής κατά εκτελέσεως ή αρνητικής δήλωσης τρίτου. 

Β) Διαδικασίες Πρωτοδικείων: 

 1. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς (για θανάτους έως 28/2/2013).
 2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσιεύσεως ή μη διαθήκης (για θανάτους έως 28/2/2013).
 3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (για θανάτους μέχρι 28/2/2013).
 4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη ανάκλησης/τροποποίησης/αφαίρεσης κληρονομητηρίου (για θανάτους έως 28/2/2013).
 5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική).

Σχετικά με τα πιστοποιητικά περί «αμφισβήτησης ή μη του κληρονομικού δικαιώματος» που εκδίδουν τα Πρωτοδικεία δεν υπάρχει ο χρονικός περιορισμός πριν και μετά τις 28/3/2013.

Ως προς την έκδοση πιστοποιητικού «περί δημοσιεύσεως ή μη Διαθήκης» ειδικά το Πρωτοδικείο Αθηνών, εκδίδει πιστοποιητικά χωρίς τον χρονικό περιορισμό πριν και μετά τις 28/3/2013.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Κ.Ε.Π Δήμου Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 26713-61000

ΚΕΠ 0429 ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 26713-61737

ΚΕΠ 0550 ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ 26713-61630

ΚΕΠ 0935 ΟΜΑΛΩΝ 26710-86078

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer