Την Τετάρτη 7 Απριλίου
Διακοπή ρεύματος στα Άνω Κουβαλάτα
06/04/2021 | 14:41

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης και  συντήρησης των δικτύων μας θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την ΤΕΤΑΡΤΗ  07/04/2021 από 09:00 έως 13:00 σε όλους τους οικισμούς της Ανωγής Δήμου Ληξουρίου από το ύψος των Άνω Κουβαλάτων έως και τους οικ. Χαβδάτων, Καμιναράτων.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στο τηλέφωνο 26710 25851,   26710 29286  εσωτ.  124, 125, 126

                                                                                     

                                                                         Αλεξάνδρα  Γ.  Γασπαρινάτου

                                                                      Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς