Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου της ιεράς Μονής Άτρου
Εκκλησία
02/12/2022 | 11:13

Ἡ Ἱερά Μονή Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἂτρου νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς πρόκειται νά ἐκμισθώσει ἀγροτεμάχιο ἐκτάσεως δύο στρεμμάτων, τό ὁποῖον εὑρισκεται εἰς τήν θέσιν «ΑΡΑΓΙΑ» τῆς Τ.Κ. Πόρου.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι καί οἱ ἐπιθυμοῦντες νά συμμετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν ὀφείλουν νά γνωρίζουν:

α) Τό ἀνωτέρω ἀγροτεμάχιο θά ἐκμισθωθεῖ διά μίαν τριετίαν, με δυνατότητα ἀνανέωσης.

β) Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά συμμετάσχουν εἰς τόν διαγωνισμόν, ὀφείλουν νά καταθέσουν τήν προσφοράν τους γραπτῶς ἐντός κλειστοῦφακέλλου καί νά ἀναφέρουν ρητῶς τό προτεινόμενο –  προσφερόμενο ἐτήσιο μίσθωμα.

γ) Οἱ προσφορές θά κατατίθενται εἰς τό Γραφεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἂτρου, εἰς τήν Ἱ. Μ. Ἂτρου καί εἰς τόν Ἡγούμενον αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτην π. Δανιήλ, καί

δ) Ἡ χρονική διάρκεια του πλειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ ἀρχίζει ἀπό τήν δημοσίευσιν αὐτοῦ σήμερα 29ην Νοεμβρίου 2022 ἓως καί τήν 5ην Δεκεμβρίου ἡμέρα Δευτέρα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι θά καταθέσουν τήν προσφοράν τους τήν τελευταία ἡμέρα τόῦ Διαγωνισμοῦ ἢτοι 5ηνΔεκεμβρίου καί ἀπό ὣρα 11ην π.μ. ἓως 13ην μ.μ.. Μετά τήν λήξιν τῆς προθεσμίας τό Ἡγουμενοσυμβούλιον θά ἀνοίξει καί θάἀξιολογήσει τίς προσφορές καί θά κατακυρώσει τόν πλειοδοτήσαντα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά παρευρίσκονται εἰς τήν διαδικασία.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer