Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος της Ι.Μ. Αγίου Γερασίμου Ομαλών
Οικονομία
24/05/2019 | 15:59

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Γερασίμου (Ὁμαλῶν) νομίμως ἐκπροσωπουμένη ἀπό τό Ἡγουμενοσυμβούλιον αὐτῆς πρόκειται νά ἐνοικιάσει, μέ πλειοδοτικό διαγωνισμό, ἓνα ἰσόγειο κατάστημα, 47,15 τ.μ., μέ πρόσοψη ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀνδρέου Μεταξά (ἀρ. 8) εἰς Ἀργοστόλιον.

Ὁ χώρος του μπορεῖ να ἀξιοποιηθεῖ εἲτε γιά ἐπαγγελματικούς ἢ καί ἂλλους λόγους π.χ. ἀποθήκη.

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά συμμετάσχουν εἰς τόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν τῆς ἐνοικιάσεως τοῦ ἀνωτέρω καταστήματος ὀφείλουν νά γνωρίζουν τά κάτωθι:

1) Ὁ πλειοδοτικός διαγωνισμός θά πραγματοποιηθεῖ εἰς τά Γραφεία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Οἱ  ἐνδιαφερόμενοι ὀφείλουν νά καταθέσουν στόν Γραμματέα τῆς Ἱερας Μητροπόλεως κ. Γερ. Καβαλλιερᾶτον, σέ κλειστό φάκελο τήν προσφοράν τους εὐκρινῶς, καί τόν λόγον πού θέλουν νά τό χρησιμοποιήσουν. Στό φάκελο ἐξωτερικά πρέπει νά ἀναγράφουν τό ὂνομα καί τό ἐπίθετό τους, τό τηλέφωνό τους σταθερό ἢ κινητό πρός ἐπικοινωνία καί ἐσωτερικῶς νά ἀναγράφονται ἐπί λευκῆς σελίδος τά στοιχεία τοῦ ἐνδιαφερομένου καί τό ποσόν τῆς προσφορᾶς του διά τήν μηνιαίαν ἐνοικίαση τοῦ καταστήματος.

2) Μέ τήν κατακύρωση τοῦ διαγωνισμοῦ, ὁ πλειοδότης ὀφείλει νά καταθέσει ἓνα (01) ἐνοίκιο προκαταβολή ὡς ἐγγύηση.

3) Ὁ λογαριασμός τόσο τῆς Δ.Ε.Η. ὃσο καί τῆς ὓδρευσης θά βαρύνει τόν ἐνοικιαστή.

4) Ἡ Μίσθωσις τοῦ καταστήματος θά ἒχει διάρκεια δύο (02) ἒτη καί θά ὑπογραφεῖ σχετικό Ἰδιωτικό Συμφωνητικό ἐνοικίασης.

5) Ὁ χρόνος διάρκειας κατάθεσης προσφορῶν γιά τόν πλειοδοτικό διαγωνισμό εἶναι μόνον πέντε (05) ἡμέρες μετά τήν δημοσίευση τῆς παρούσης προκηρύξεως ἀπό 27/05/2019 ἓως καί 31/05/2019.

Οἱ προσφορές θά κατατίθενται στόν Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Γεράσιμο Καβαλλιερᾶτο ἀπό ὣρα 10:00 π.μ. ἓως 13:00 μ.μ. στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καί

6)         Τόν πλειοδοτικόν διαγωνισμόν θά διενεργήσει τριμελής ἐπιτροπή ἡ ὁποία θά ἀξιολογήσει τίς προσφορές καί θά κατοκυρώσει στόν πλειοδοτήσαντα τήν ἐνοικίασιν τοῦ καταστήματος.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer