Διαγωνισμός για την αγορά κρέατος από το Φιλόπτωχο Ταμείο της Μητρόπολης
Οικονομία
10/11/2017 | 10:15

Το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προκειμένου να αγοράσει εννιακόσια είκοσι (920) κιλά χοιρινό κρέας (μπούτι χωρίς κόκκαλο), Ελληνικής προέλευσης και αρίστης ποιότητας  από κρεοπωλείο ευρισκόμενο εντός πόλεως Αργοστολίου, για να το διανείμει κατά την εορτή των Χριστουγέννων 2017 με τους κάτωθι όρους:

  1. Το κρέας να είναι Ελληνικής προέλευσης και αρίστης ποιότητος.
  2. Το κρέας πρέπει να παραδοθεί σε διακόσια τριάντα τεμάχια τεσσάρων (4) κιλών έκαστον ( 4Χ230=920), σε ατομική πλαστική σακούλα.
  3. Η παράδοση της συνολικής ποσότητας του κρέατος θα γίνει σε συγκεκριμένο τόπο, ημέρα και ώρα κατόπιν συνεννοήσεως με το Δ.Σ.  του Γ.Φ.Τ.
  4. Η πληρωμή θα γίνει μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου.
  5. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να είναι έντιμοι, ειλικρινείς και με επαγγελματική συνέπεια.
  6. Ο μειοδότης, ο οποίος και θα υπογράψει συμφωνητικό καλής εκτέλεσης της προμήθειας, θα παράσχει όλες τις απαιτούμενες εγγυήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την σχετική προσφορά σε κλειστό φάκελο στην γραμματεία της Ιεράς Μητρόπολεως Κεφαλληνίας (οδός Γερμανού Καλλιγά αριθμός 1) σε εργάσιμες ημέρες, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 13:00 μ.μ., από Παρασκευή 17-11-2017 έως και Τετάρτη 29-11-2017.

Η επιλογή μεταξύ αυτών που θα δώσουν προσφορά θα γίνει με κριτήριο την μικρότερη προτεινόμενη τιμή, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει στις 29-11-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας ενώπιον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Φιλόπτωχου Ταμείου.

Δύνανται να παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, οι υποβάλλοντες προσφορά.

Ο μειοδότης, μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό, με το Γ.Φ.Τ., καλής εκτέλεσης της προμήθειας του κρέατος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Φ.Τ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer