Διαδικτυακές παρουσιάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «ZoomIntoIonio»
13/05/2021 | 15:32

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποστηρίζει τη δράση που διοργανώνεται με τη μορφή διαδικτυακών παρουσιάσεων με τίτλο « ZoomIntoIonio», στις 15-16 Μαΐου και 22-23 Μαΐου 2021. Η δράση «ZoomIntoIonio» απευθύνεται σε μαθητές/ήτριες του Λυκείου, ιδίως της Γ΄ Λυκείου, πανελλαδικώς, με στόχο να τους/τις ενημερώσει για τις σπουδές στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Συγκεκριμένα, στις 15-16 Μαΐου 2021, οι Πρόεδροι και Καθηγητές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παρουσιάσουν τα οικεία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με εστίαση –μεταξύ άλλων– στο αντικείμενο των σπουδών, στην ακαδημαϊκή ζωή, καθώς και στις προοπτικές σταδιοδρομίας και επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων. Στον πίνακα ακολούθως παρατίθενται οι σύνδεσμοι πρόσβασης στα εικονικά δωμάτια των παρουσιάσεων. Στην τρίτη στήλη εμφανίζεται ο αριθμός της συνεδρίασης, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά οι μαθητές/τριες για την είσοδό τους στο εικονικό δωμάτιο, μέσω της πλατφόρμας webex:

Σάββατο 15/5
 

Παρουσιάσεις Τμημάτων,

18.00-20.00

 

Σύνδεσμος γιατην είσοδοστο εικονικόδωμάτιο Meeting

Number

https://teleconferenceionio.webex.com/meet/zoom-into-ionio  

1378951932

Κυριακή 16/5
Παρουσιάσεις

Τμημάτων,  

18.00-20.00

Σύνδεσμος γιατηνείσοδο στο εικονικόδωμάτιο Meeting

Number

 

https://teleconferenceionio.webex.com/meet/zoom-nto-ionio

 

1378951932

Επιπροσθέτως, σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα των συναντήσεων του διημέρου για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Η δράση «ZoomIntoIonio»θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο σαββατοκύριακο (22-23 Μαΐου 2021), οπότε και θα διοργανωθούν ατομικές συναντήσεις μαθητών/μαθητριών με μέλη ΔΕΠ από κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα σε εικονικά δωμάτια.