Διά περιφοράς τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αυτοδιοίκηση
08/12/2023 | 20:31

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ )

Έχοντας υπόψη, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 167 και 169 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υπ΄ αριθμ. 850 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.: 65443/3-8-2023 (ΑΔΑ:ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7) και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 81328/28-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς την 11η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ, προς λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 2ο: 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

Παρατήρηση:

1. Καλείστε όπως ενημερώσετε, έως την Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 12:00 π.μ. το αργότερο, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφία (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tm_sylogikon_org@pin.gov.gr, για τη θέση σας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ψηφίζοντας υπέρ ή κατά ή αποχή ή λευκό ή παρών από την ψηφοφορία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν αναλυτικότερα για τα θέματα, μπορούν μαζί με την αποστολή του email με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα για αυτά.

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Νικόλαος Μουζακίτης

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer