Την Δευτέρα 17 Αυγούστου
Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ληξουρίου
13/08/2020 | 16:18

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 22η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπ΄αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020(Α.Δ.Α.:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020(Α.Δ.Α.:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-5ΟΨ), και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών δια περιφοράς την 17η  Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. «Έγκριση 8ης τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ληξουρίου οικ. Έτους 2020 »

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

  1. Λήψη απόφασης για ανανέωση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου.

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

  1. Καθορισμός τρόπου παραχώρησης θέσης κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Αφών Αλιβιζάτου (έναντι Ιερού Ναού Παντοκράτορος) στο Ληξούρι

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ