Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικες ευχές από το Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ. Δημήτριο
Εκκλησία
23/12/2019 | 17:03

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος, ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου εὒχεται, εἰς τούς Ἀξιοτίμους κυρίαν Περιφερειάρχην, κ. Ἀντιπεριφερειάρχην, κ. Βουλευτήν, κ. Δήμαρχον, κ. Ἀντιδημάρχους, ΔιευθυντήνἈστυνομικῆς Δ/νσεως Κεφαλληνίας &Ἰθάκης, ΔιοικητήνΠυροσβεστικῆςὙπηρεσίας Κεφαλληνίας &Ἰθάκης, κ. Λιμενάρχην, κ. ΔιοικητήνΒεργωτείουἘμπορικῆςἈκαδημίαςἈργοστολίου, τόνΠρόεδρονκαίτά Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Τ.Ε.Ι. Κεφαλληνίας, τόνΠροϊστάμενον, τούς Ἀρχαιολόγουςκαί τούς ἐργαζομένουςτῆςἘφορείαςἈρχαιοτήτων Κεφαλληνίας &Ἰθάκης, τόνΠρόεδρονκαίτά Μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦἘπιμελητηρίου Κεφαλληνίας &Ἰθάκης, τούς Διευθυντάς,τόνΠροϊστάμενοντῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, τήνΠροϊστάμενοντῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσηςκαί τούς Προϊσταμένους τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν, τούς Προέδρους καίτά Μέλη τῶν Δ.Σ. τῶνΠνευματικῶν, τῶνΠολιτιστικῶν, τῶνἈθλητικῶνκαίλοιπῶν Συλλόγων καί Σωματείων τῆς Νήσου μας,  ὡςκαίεἰςὃλατά Μέλη τῆςΤοπικῆς μας ἘκκλησίαςΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ. Ὁ σαρκωθείς Κύριος, νάχαρίζῃὑγεία, χαρά, δύναμη, πρόοδο καί προκοπή εἰςτίςοἰκογένειεςὃλων.

Τόδέ νέον ἒτος 2020νάεἶναιαἲσιο, εἰρηνικό, εὐτυχές, πλουσίως εὐλογημένο παρά τοῦσαρκωθέντοςΣωτῆροςκαίΘεοῦἡμῶνἸησοῦΧριστοῦ.

Μετά πατρικῶνεὐχῶν

†Ὁ  Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου εὒχεται, εἰς τούς Μαθητές καί  τίς Μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Νήσου μας καί εἰς τούς Καθηγητές καί τίς Καθηγήτριες καί τίς οἰκογένειές τους ὡς καί εἰς τούς Φοιτητές καί τίς Φοιτήτριες τῆς Νήσου μας

ΚΑΛΑ ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος, νά χαρίζῃ ὑγεία, χαρά, δύναμη, πρόοδο καί προκοπή καί Θεία Φώτιση εἰς ὃλους.

Τό δέ νέον ἒτος 2020 νά εἶναι αἲσιο, εἰρηνικό, εὐτυχές, μεστόν παντός ἀγαθοῦ παρά τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μέ κάθε ἐπιτυχία.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

† Ὁ  Κεφαλληνίας  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος, ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ νέου ἒτους εὒχεται, εἰς τούς Προέδρους καί τά Μέλη τῶν Δ.Σ. ὃλων τῶν Κεφαλληνιακῶν Συλλόγων καί Σωματείων τῶν Ἀποδήμων ἀδελφῶν ἡμῶν Κεφαλλήνων, τῶν ἀπανταχοῦ τῆς Γῆς κατοικούντων καί ἐργαζομένων

ΚΑΛΑ  ΚΑΙ  ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Ὁ σαρκωθείς Κύριος, νά χαρίζῃ ὑγεία, χαρά, δύναμη, πρόοδο καί προκοπή εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων.

Τό δέ νέον ἒτος 2020 νά εἶναι αἲσιο, εἰρηνικό, εὐτυχές, μεστόν παντός ἀγαθοῦ, πλουσίως εὐλογημένο παρά τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος καί Θεοῦ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

† Ὁ  Κεφαλληνίας  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer