Χορήγηση επιδόματος γάμου από το κληροδότημα Μιχαήλ Π. Αννίνου
Κοινωνία
17/04/2024 | 16:10

​Η τριμελής εκτελεστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Μιχαήλ Π. Αννίνου ανακοινώνει ότι κατά το οικ. έτος 2024 θα χορηγήσει από τα πενιχρά έσοδα του Κληροδοτήματος βοήθημα Γάμου – προικοδότηση εις μίαν ορφανή και άπορη νεάνιδα, ηλικίας δεκαοκτώ έως τεσσαράκοντα ετών, καταγομένη εκ της πόλεως του Αργοστολίου και κατοικούσα εν τη πόλει, κατά τα διαλαμβανόμενα εις τον οργανισμό Διοίκησης του Κληροδοτήματος. Τα αναγκαία δικαιολογητικά είναι:

α) Πιστοποιητικό γέννησης,

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ένθα να εμφαίνεται εάν είναι ορφανή,

γ) το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδοτήματος του τελευταίου οικονομικού έτους, και

δ) φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητος τα οποία θα κατατεθούν εις την Γραμματείαν του Ιδρύματος εις την Ιεράν Μητρόπολιν Κεφαλληνίας την 17ην Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ. έως 12:00 μεσημβρινή.

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer