Χειροθεσία Μοναχής στο Μοναστήρι του Αγ. Ανδρέα Μηλαπιδιάς
Εκκλησία
25/06/2022 | 11:54

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας καί ἡ Διοικούσα –Διαχειριστική Ἐπιτροπή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς, ἀνακοινώνουν ὃτι τήν Κυριακήν 26-06-2022 θά τελεσθεῖ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὣρα 7:30 μ.μ. καί ἐν συνεχείᾳ θά ἀκολουθήσει ἡ τελετή τοῦ Μοναχικοῦ Σχήματος διά τήν δόκιμον Μοναχήν Μαρίαν.

Ἡ δόκιμος Μοναχή Μαρία (Ροπόδη) τοῦ Χρήστου καί τῆς Ἂννας, σήμερα ἐτῶν 36, γεννήθηκε εἰς τήν Ἀθήνα, ἒνθα καί τελείωσε τίς Γυμνασιακές καί Λυκειακές σπουδές της.

Ἐν συνεχείᾳ σπούδασε εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων, Τμῆμα Φ.Π.Ψ. ὃπου ἒλαβε τό Πτυχίο της τό ἒτος 2009. Ὁμιλεῖ δε τήν Ἀγγλικήν γλῶσσαν.

Προσῆλθε εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Ἀνδρέου τό ἒτος 2016 ἐπί τῆς ἀειμνήστου Ἡγουμένης Μοναχῆς Ἀνδριανῆς.
Κατόπιν προτάσεως τῆς Ἡγουμένης Μοναχῆς Μακρίνας ἒλαβε στίς 2-02-2021 τήν Ρασοευχήν καί περατωθείσης τῆς Δοκιμῆς κατά τά προβλεπόμενα ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν Κυριακήν 26-06-2022 κατά τόν Μέγαν Ἑσπερινόν θά λάβει τό Μοναχικόν Σχῆμα καί εἰς τό ἐξῆς θά εἶναι κανονικόν Μέλος τῆς Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΗΛΑΠΙΔΙΑΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer