Απολογισμός Τρωιάνου: Όλα όσα προτείναμε στην Τουριστική Επιτροπή τα τελευταία 4 χρόνια
Τουρισμός
26/09/2023 | 10:50

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως δημοτικού συμβούλου, αντιπροσώπευσα την παράταξή ‘’Κεφαλονιά νησί για όλους’’ στην τουριστική επιτροπή.

Παρεμβάσεις:

1. Σχετικά με την <<Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων στην Γερμανική Τουριστική Αγορά>>.
• Ζητήθηκαν διευκρινήσεις για την παραπάνω ανάθεση η οποία έγινε απ’ ευθείας από τον πρόεδρο της τουριστικής επιτροπής Κο Κουρκουμέλη.

2. Σχετικά με τη λειτουργία της τουριστικής επιτροπής και τη διαδικασία για το άνοιγμα νέων αγορών. Χάρη στον τρόπο λειτουργίας της Τουριστικής Επιτροπής, τα μέλη δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις της.
• Συγκεκριμένα για το άνοιγμα νέων αγορών, τα μέλη της επιτροπής με την εμπειρία που είχαν, θα μπορούσαν να ορίσουν τα απαιτούμενα προσόντα που χρειάζονται οι υποψήφιοι ανάδοχοι Δημοσίων Σχέσεων.
• Θα μπορούσαν να ορίσουν την στόχευση, δηλαδή, το είδος των τουριστών στους οποίους απευθυνόμαστε και
• Να προτείνουν σε ποιες εταιρίες και σε ποιους carriers θα απευθυνθούμε.
• Να κάνουν follow up και αξιολόγηση των προτάσεων της επιτροπής που προτείνει τις δράσεις.
Δεδομένου ότι όλες οι αποφάσεις της τουριστικής επιτροπής λαμβάνονται μονομερώς από τον πρόεδρο, προτάθηκε η ριζική αλλαγή λειτουργίας της επιτροπής με την δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων για αξιολόγηση από τα μέλη, διαβούλευση και έγκριση από την ολομέλεια της επιτροπής. Η τελική έγκριση να γίνεται με ψηφοφορία για δύο λόγους. Πρώτον, την εξασφάλιση και συμμετοχή όλων και δεύτερον, διότι η ψήφος φέρει ευθύνη.

3. Το θέμα της Φτέρης που αφορούσε την «Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 12 τ.μ. με σκοπό την πρόσδεση σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Φτέρης Κεφαλληνίας» τέθηκε στην τουριστική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα μέσα ενημέρωσης με πολλαπλές τοποθετήσεις.
• Ο σκοπός ήταν η ακύρωση της 105/22 απόφασης του Δ,Σ. Αργοστολίου και εκ νέου γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή. Το θέμα ακούγεται επουσιώδες αλλά έχει πολλαπλές συνέπειες και είναι η κορυφή του παγόβουνου σε ότι αφορά την κακή διαχείριση του φυσικού πλούτου της Κεφαλονιάς.
• Η υπερεκμετάλλευση της Φτέρης δημιούργησε αρνητικές συνέπειες για τους επιχειρηματίες της περιοχής, αλλά και για αυτούς που ασχολούνται με τον περιπατητικό και τον ορειβατικό τουρισμό, αυτούς που δραστηριοποιούνται στον θαλάσσιο τουρισμό και κάνουν εκδρομές με κανό και καγιάκ καθώς και για τα ημερόπλοια και αυτούς που κάνουν ιδιωτικές μονοήμερες κρουαζιέρες με day cruisers και φουσκωτά.
• Μια άλλη σοβαρή επίπτωση έχει να κάνει με τα social media. H Φτέρη ως άσπιλη και ανέγγιχτη παραλία, είναι η πιο πολυδιαφημισμένη της Κεφαλονιάς. Θεωρείται μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης. Μας προσφέρει τεράστια και δωρεάν διαφήμιση. Η αλλοίωσή της συνεπάγεται μείωση της διαφήμισης αυτής και προβλέπω ότι σιγά σιγά θα έχουμε και αρνητικές κριτικές δηλαδή αρνητική διαφήμιση.
• Ένα άλλο θέμα που αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων ήταν ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής (εκτός από έναν) ήταν δυσαρεστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Έχουν φτάσει και σε δικαστικές διαμάχες μεταξύ τους.
Οι συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο και στην τουριστική επιτροπή αλλά και με τους επιχειρηματίες και τον κόσμο της περιοχής ανέδειξε τα εξής.
Τις πελατειακές σχέσεις μεταξύ του δήμου και της κοινότητας.
Την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης με κυριότερη από αυτές, την συμμετοχή και την συναίνεση των άμεσα και έμμεσα επηρεαζόμενων.
Την ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της Κεφαλονιάς, και ως μέσου τουριστικής ανάπτυξης.

4. Εισήγηση στην τουριστική επιτροπή με δυο προτάσεις.
Η τουριστική επιτροπή μέσα στο σχέδιο τουριστικής προβολής αναδεικνύει τη φύση και το outdoor ως: ‘’το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και κύριο μέσο για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου’’. Παρ’ όλα αυτά όροι όπως ‘’Βιωσιμότητα’’ και “Αειφορία” είναι δυσνόητες για πάρα πολύ κόσμο συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων σε καίριες διοικητικές θέσεις
• Η πρώτη πρόταση περιελάμβανε μια έξυπνη ενημερωτική ‘’εκστρατεία’’ η οποία θα εξηγούσε τα οφέλη των στρατηγικών βιωσιμότητας και θα καθησύχαζε τους επιφυλακτικούς.

Αυτή θα περιλάμβανε:
o Τον ρόλο και την σημασία της τουριστικής επιτροπής.
o Την συνοπτική και απλοποιημένη αποτύπωση των στόχων που έχει θέσει η τουριστική επιτροπή, για την ανάπτυξη του τουρισμού, στο σχέδιο τουριστικής προβολής και δράσεων που προτείνει.
o Την παρουσίαση στόχων και δράσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς όπως Δημοτικό Συμβούλιο, Εμπορικό Επιμελητήριο.
o Την παρουσίαση της σε ψηφιακά μέσα.
o Τη συγκρότηση ολιγομελούς ομάδας εργασίας, από μέλη της
• Η δεύτερη πρόταση αφορούσε τη χρήση της νομοθεσίας για τα προστατευόμενα τοπία με στόχο την προστασία συγκεκριμένων ευάλωτων περιοχών. Ο στόχος δεν είναι να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές. Αντιθέτως, η φιλοσοφία των προστατευόμενων τοπίων και γεωτόπων είναι: ‘’Η γεωλογική κληρονομιά να προστατεύεται και να αναπτύσσεται ταυτοχρόνως’’ και να συμβάλλουν ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής τους, μέσα από την ανάδειξη της ταυτότητάς τους, που συνδέεται με τη γεωλογική κληρονομιά.’’
Περιελάμβανε
o Την συγκρότηση ομάδας εργασίας, στην οποία θα συμμετείχαν μέλη της τουριστικής επιτροπής και μέλος του ΟΦΥΠΈΚΑ, για την δημιουργία λίστας τοπίων τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κατά αυτό τον τρόπο
o Τη δημιουργία προτάσεων από την ομάδα εργασίας σχετικά με τρόπους που θα μπορούσαν να μειώσουν άμεσα τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν επιφέρει οι γνωμοδοτήσεις για την τοποθέτηση πλωτών εξέδρων με σκοπό την πρόσδεση σκαφών θαλάσσιων περιοχών του νησιού, όπως της Φτέρης. (Μείωση του αριθμού, του μεγέθους, κανόνες για το τι μπορεί να μεταφέρεται στην παραλία κ.τ.λ.).
o Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας της στο δημοτικό συμβούλιο και γνωμοδότηση για τις δράσεις που πρέπει να παρθούν.

5. Παρέμβαση στα μέσα ενημέρωσης για τη σημασία των τουριστικών επιτροπών για τους δήμους και τις αστοχίες της τουριστικής επιτροπής του κυρίου Μιχαλάτου. Ως απάντηση στην κακή λειτουργία της επιτροπής ανέδειξα
• Τον θεσμοθετημένο ρόλο των τουριστικών επιτροπών και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι Δήμοι από αυτές (πρώτο μέρος)
• Τα θετικά στοιχεία της επιτροπής (δεύτερο μέρος) όπως
o Τα πρόσωπα και τη σύνθεσή της και
• Τα αρνητικά στοιχεία της επιτροπής (τρίτο μέρος) όπως συνοψίζονται παρακάτω:
o Μία γνωμοδοτική επιτροπή που δεν γνωμοδοτεί.
o Μία επιτροπή στην οποία δεν έχει γίνει ποτέ ψηφοφορία
o Μία επιτροπή στην οποία τα μέλη δεν φέρνουν προτάσεις
o Μία επιτροπή που ασχολείται μόνο με την τουριστική προβολή και όχι με την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.
o Το μεγαλύτερο πρόβλημα της τουριστικής επιτροπής, όμως, είναι κατά την γνώμη μου ο ίδιος ο κύριος Μιχαλάτος. Εκτός από δήμαρχος, είναι αντιδήμαρχος οικονομικών, πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής, πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής, πρόεδρος του λιμενικού ταμείου και, βεβαίως, έχει τον πλήρη έλεγχο της τουριστικής επιτροπής. Έτσι, για να μην βρεθεί προ εκπλήξεων και για να μην διαταραχθούν οι πελατειακές σχέσεις που έχει με τους επιχειρηματίες του τουρισμού, έχει ευνουχίσει πλήρως την τουριστική επιτροπή και την κρατάει πίσω.

Έχει καταστεί σαφές ότι είναι απαραίτητο να ιδρυθεί ένας ανεξάρτητος Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού ’’DMΜO’’ με σκοπό τη διαχείριση, την προώθηση και την αντικειμενική πληροφόρηση, για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος, σε όλη την Κεφαλονιά, ο οποίος θα αντικαταστήσει την τουριστική επιτροπή. Ο ’’DMΜO’’ Θα συμβάλλει καθοριστικά στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κεφαλονιάς, στην επίτευξη υψηλών ρυθμών τουριστικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της τουριστικής εικόνας, με βάση
• την αναγνωρισιμότητα της ταυτότητας της περιοχής (brand awareness) σε διεθνές επίπεδο,
• τα μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, το πολιτιστικό περιβάλλον,
• τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας – οικονομίας του προορισμού,
• τον βαθμό επάρκειας και το επίπεδο προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε τουριστικές υποδομές,
• την αρτιότητα οδικού δικτύου, τη γειτνίαση με λιμένες και αεροδρόμια,
• τον λόγο της συνολικής δυναμικότητας του προορισμού σε κλίνες προς τον μόνιμο πληθυσμό στα γεωγραφικά όρια του προορισμού,
• τη μέση ετήσια πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων του προορισμού και
• το εύρος της τουριστικής περιόδου.

Μέχρι να γίνει αυτό, καλό θα είναι ο Δήμαρχος να στηρίξει και να πάρει σοβαρά την τουριστική επιτροπή του.

Διονύσιος Τρωϊάνος,
Δημοτική Παράταξη «Κεφαλονιά, νησί για όλους»

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer