ΑΝΑΣΑ: Τι κάναμε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη
Πολιτική
16/05/2019 | 18:02

56 μήνες,  59 νέα έργα είναι πραγματικότητα

(33 έργα έχουν ολοκληρωθεί  –  26 εκτελούνται ή έχουν δημοπρατηθεί)

 • 28 νέα έργα και δράσεις εντάχθηκαν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και 7 νέα έργα πολιτισμού εντάσσονται μέχρι τον Ιούλιο.
 • Χρηματοδότηση Δήμων και Φορέων Κεφαλονιάς, Ιθάκης, από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ της Περιφέρειας.
 • Η ΠΙΝ δικαιώθηκε στις δίκες των ανακοπών κατά της κατάσχεσης του ποσού των 5.712.000€ με αντιδίκους το ΤΕΕ και τις εργοληπτικές εταιρείες, αποκαθιστώντας στην πράξη την κατάφορη αδικία σε βάρος των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Η προσπάθεια συνεχίζεται για την επανείσπραξη των χρημάτων.
 • Η ΠΙΝ, από κοινού με τους Δήμους Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, καθώς και άλλους φορείς, δημιούργησε το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης με αποτέλεσμα τα νησιά μας να ενταχθούν στο πρόγραμμα CLLD LEADER, όπου εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση ύψους 4.900.000€.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΠΙΝ ολοκλήρωσε και παρέδωσε στην κυκλοφορία το έργο του «Χάρακα», ενέταξε στο ΠΔΕ, με Π/Υ 7.200.000€, το έργο: «Δρόμος Καραβόμυλος – Αγ. Ευφημία», το οποίο θα δημοπρατηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης και ενέταξε στο ΕΣΠΑ το έργο «Αεροδρόμιο – Κρανιά» με Π/Υ άνω των 10.000.000€.

Επιπλέον σε σχέση με το Επαρχιακό οδικό δίκτυο, υπήρξαν οι εξής παρεμβάσεις:

 • Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης – Πυργίου – Τζανάτων, Π/Υ 600.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Βελτίωση – Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 153.147,77€ (ολοκληρώθηκε).
 • Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου προς Άγιο Γεράσιμο, Π/Υ 100.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ιθάκης, Π/Υ 187.769,16 (ολοκληρώθηκε).
 • Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής Οδού αρ. 24, Π/Υ 74.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 200.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων, Π/Υ 200.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Εργασίες Συντήρησης της αριθμού 5 Ε.Ο. και ανακατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην υπ’ αρ. 5 Ε.Ο. Αργοστολίου – Αγίων Θεοδώρων (2,5) Σαμικού, θέση «Καταβόθρες – Φανάρι», 450.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. αρ.39 στη θέση ¨ΛΙΒΑΔΙ¨ έως είσοδο Ληξουρίου,  Π/Υ 950.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό τάφο Τζανάτων, Π/Υ 30.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ιθάκης, Π.Υ. 71.582€ (ολοκληρώθηκε).
 • Βελτίωση Ε.Ο. 42 Παλικής, Π/Υ 231.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Οδική Ασφάλεια – τοπικές βελτιώσεις Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 280.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Κραναίας – Ελειού Πρόννων, Π/Υ 200.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 200.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου: Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. αρ. 39 από τη θέση «Λιβάδι» έως είσοδο Ληξουρίου, Π/Υ 125.000 (ολοκληρώθηκε).
 • Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 182.112,11€ (ολοκληρώθηκε).
 • Ανάσχεση καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου, Π/Υ 150.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Π/Υ 60.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση Ε.Ο.Δ. Ιθάκης, Π/Υ 71.582€ (ολοκληρώθηκε).
 • Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας Ε.Ο.Δ. Ιθάκης, Π/Υ 187.769€ (ολοκληρώθηκε).
 • Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού δικτύου Παλλικής, Π/Υ 890.000€ (προς ολοκλήρωση).
 • Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης, Π/Υ 1.000.000€ (προς ολοκλήρωση).
 • Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού, Π/Υ 319.761,29€ (εκτελείται).
 • Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση Επαρχιακού Οδικού τμήματος Αργοστόλι – κόμβος Κουτάβου, Π/Υ 300.000€ (εκτελείται).
 • Συντήρηση και αναβάθμιση Επαρχιακής Οδού με αρ. 6 προς αεροδρόμιο, Π/Υ 130.000€ (εκτελείται).
 • Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό με αρ. 18 (τμήμα Αγ. Γεώργιος – Καπανδρίτι), Π/Υ190.000€ (εκτελείται).
 • Αποκατάσταση ασφάλειας πρανούς Επαρχιακής Οδού αρ. 25 λόγω βλαβών από τους σεισμούς, Π/Υ 376.000€ (έχει συμβασιοποιηθεί).
 • Εργασίες συντήρησης οδοποιίας στις Ε.Ο. 12 και 15 (Ασπρογέρακας έως Ανινάτα και Καθαρές Στράτες έως Κολοκάσι), Π/Υ 300.000€ (υπάρχει ανάδοχος).
 • Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα το Ε.Ο. Δικτύου Κεφαλονιάς, Π/Υ 387.887,89€ (σε διαδικασία επιλογής αναδόχου).
 • Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλληνίας, Π/Υ 000.000€ (υπάρχει μειοδότης).
 • Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου, Π/Υ 360.000€ (έχει δημοπρατηθεί).
 • Συντήρηση – Αποκατάσταση Ε.Ο. δικτύου Παλικής, Π/Υ 531.180,79€ (προς δημοπράτηση).
 • Συντήρηση και καθαρισμός ερεισμάτων, πρανών και τάφρων οδών Π/Υ 190.000€ (προς δημοπράτηση).
 • Αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Παλικής, Π/Υ 91.227,85€ (προς δημοπράτηση).
 • Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της Ε.Ο στον οικισμό Τζανάτα, Π/Υ 390.000€ (προς δημοπράτηση).
 • Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Κρανιάς και Ελειού – Πρόννων, Π/Υ 300.000€ (προς δημοπράτηση).
 • Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Παλικής, Π/Υ 230.000€ (προς δημοπράτηση).
 • Συντήρηση και αποκαταστάσεις οδικού δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 230.000€ (προς δημοπράτηση).
 • Αντικατάσταση – τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, Π/Υ 1.250.000€ (προς δημοπράτηση).
 • Οδική Ασφάλεια Ε.Ο. 25 (Κοντογουράτα), Π/Υ 150.000€ (ολοκληρώνεται η διαδικασία απαλλοτρίωσης).
 • Προγραμματική σύμβαση με ΥΠΕΚΑ για βελτίωση βατότητας δασικής οδού προς Ι.Μ. Άτρου, Π/Υ 200.000€ (εκκρεμεί η υπογραφή της Π.Σ. από ΥΠΕΚΑ).
 • Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Αγ. Γεώργιος – Καπανδρίτι, ποσού 15.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού, ποσού 15.000€ (ολοκληρώθηκε).

Δημοπρατήθηκαν οι μελέτες «Οριοθέτησης και διευθέτησης ρέματος Σιμωτάτων», ποσού 331.725€, που αφορά πρωτίστως την ασφάλεια του Ε.Ο. Δικτύου, «Αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών Επαρχιακού Οδικού τμήματος ¨Μπρος Αετός Ιθάκης¨», ποσού 169.627€ «Νέας Γέφυρας και βελτίωσης Επαρχιακού Οδικού τμήματος εισόδου Πόρου», ποσού 243.000€. Υπάρχει πίστωση ποσού 1.500.000€ για το έργο στον Μπρος Αετό, το οποίο θα δημοπρατηθεί με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Η ΠΙΝ ενέταξε στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία την κατασκευή του ανοικτού Θεάτρου «Λαυράγκα» με Π/Υ 2.600.000€.
 • Ολοκλήρωσε την οικονομοτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση – επισκευή ή όχι του Μουσείου Αργοστολίου και διεκδικεί από το ΥΠΠΟ την αρμοδιότητα για την επισκευή του.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας:

 • Επισκευή και δημιουργία Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης και έκθεση ψηφιδωτών στην Κεφαλονιά, Π/Υ 1.386.666€.
 • Στερέωση και αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Σουλλάρων Κεφαλονιάς, Π/Υ 800.000€.
 • Βελτίωση μουσειακών υποδομών και συντήρηση τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών νήσου Ιθάκης, Π/Υ 300.000€.
 • Ανακαλύπτω την πόλη μου – Ψηφιακά εργαλεία για την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων και της τοπικής ιστορίας των Ιονίων Νήσων, Π/Υ 257.480€.
 • CULTURATION: Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών Θεματικών Πολιτιστικών Διαδρομών και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων, Π/Υ 246.511€.

Στην επόμενη, σχετική, πρόσκληση (μέχρι 07/2019) εντάσσονται:

 • Αποκατάσταση του Καθολικού και του παρεκκλησίου του Αγ. Νικολάου στη Ι.Μ Φανέντων στη Σάμη Κεφαλονιάς, Π/Υ 900.000€.
 • Αποκατάσταση – ανατολικής πύλης ακρόπολης Σάμης, Π/Υ 350.000€, ανάδειξη – ανάπλαση Ρωμαϊκού Βαλανείου Σάμης, Π/Υ 550.000€, ανάδειξη – ανάπλαση κρηναίου οικοδομήματος Σάμης, Π/Υ 400.000€, ανάδειξη – ανάπλαση οικοδομικών λειψάνων στη θέση “Λουτρό” Σάμης, Π/Υ 250.000€
 • Στερέωση, προστασία και ανάδειξη του θολωτού τάφου στα Τζανάτα Πόρου Κεφαλονιάς, Π/Υ 1.000.000€
 • Αποκατάσταση του Καθολικού της Παλαιάς Μονής Σισίων Κεφαλονιάς, Π/Υ 800.000€.
 • Αποκατάσταση τμημάτων οχυρώσεων και επιλεγμένων μεμονωμένων μνημείων ακρόπολης Κράνης, Π/Υ: 400.000€
 • Στέγαση ρωμαϊκής έπαυλης Αγίας Ευφημίας, Π/Υ 150.000€.
 • Διοργάνωσε το Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Τα Εκκλησιαστικά Αρχεία της Κεφαλονιάς».
 • Συνδιοργάνωσε το ΙΓ Οδυσσειακό Συνέδριο, εκδήλωση για τον απόδημο Ελληνισμό και το μεταναστευτικό ζήτημα, Επιστημονικό Συμπόσιο για την νησιωτικότητα, παραγωγή DVD για το Αργοστόλι πρωτεύουσα, το ΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, γιορτή βιβλίου, τα ΙΑΚΩΒΑΤΕΙΑ, την εκδήλωση Ιστορικοί δεσμοί Κεφαλονιάς και Σικελίας.
 • Συνδιοργάνωσε 78 πολιτιστικές εκδηλώσεις με 15 πολιτιστικούς συλλόγους, 2 αθλητικούς συλλόγους και 8 άλλους φορείς (μουσικοχορευτικές παραστάσεις, συναυλίες, συναυλίες χορωδιακής μουσικής, μαντολινάτες, φεστιβάλ θεάτρου, θεατρική παράσταση στη Ζάκυνθο, SEANEMA FESTIVAL, φεστιβάλ Κιονιού, SARISTRA FESTIVAL, εφηβικό φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, μάσκαρα, γιορτή τρύγου, φέτας, εκδήλωση για τα Βυζαντινά Επτάνησα, τον Μικέλη Άβλιχο, τον Παναγή Κοψαχείλη, παιδικές παραστάσεις κ.α. ).
 • Το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο, την ημερίδα με θέμα «Ενεργειακές κοινότητες και έξυπνες εφαρμογές για την αειφόρο ανάπτυξη», την Πανελλήνια Δράση για την ανάδειξη Προσκόπων του Έθνους, την ημερίδα με θέμα «Νέες τεχνολογίες και ασφάλεια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», το συνέδριο των ηλεκτρολόγων.

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ

Μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τον Δήμο Κεφαλονιάς και τα Αθλητικά Σωματεία δημιουργούμε τους αγωνιστικούς χώρους στα γήπεδα Καραβομύλου (ολοκληρώθηκε), Σκάλας (έχει εγκατασταθεί ανάδοχος), Μακρυωτίκων (υπάρχει ανάδοχος), Αγίου Αντωνίου Ληξουρίου (έχει δημοπρατηθεί) και Κεραμειών (ολοκληρώνεται η μελέτη).

Επίσης:

 • Δημιουργία Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Λειβαθό, Π/Υ 117.000€ (σε διαδικασία αδειοδότησης).
 • Προγραμματική σύμβαση με ΝΕΟΛ για εκσυγχρονισμό κλειστού γυμναστηρίου Ληξουρίου, ποσού 5.000€.
 • Διοργανώσαμε (και στην Κεφαλονιά, Ιθάκη) το ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
 • Συνδιοργανώσαμε 24 Αθλητικές εκδηλώσεις (Φεστιβάλ Γυμναστικής «ΑΝΝΑ ΠΟΛΑΤΟΥ», Βεργώτεια, Ράλι Ιονίου, Κύπελλο Χουάν Ντε Φούκα, Πανιόνιο Τουρνουά Μπάσκετ, Πανιόνιοι Αγώνες Κολύμβησης, Τουρνουά Beach Volley, Γύρα Ληξούρι – Αργοστόλι, Μονοπάτι του Ανέμου, Δρόμος Θηναίας Γης, Δρόμος Φωκάτων, Λασκαράτειος Δρόμος, Πολύαθλο, αγώνες πολεμικών τεχνών, αγώνες χειροπάλης και δρόμου για παιδιά και ενήλικες), με 2 πολιτιστικούς και 11 αθλητικούς συλλόγους.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας το έργο «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά», Π/Υ 207.879€.

Σε σχέση με τα σχολικά κτίρια:

 • Κατασκευή μεταλλικής σκάλας διαφυγής σε φυσικές καταστροφές στο Λύκειο Κεραμειων», Π/Υ 63.645€ (ολοκληρώθηκε).
 • Προσθήκη χώρων υγιεινής στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης»,Π/Υ 105.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Αποκατάσταση ζημιών λόγω σεισμού Β’ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου», Π/Υ 51.800€ (ολοκληρώθηκε).
 • Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης, Π/Υ 750.000€, (προς δημοπράτηση).
 • Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑΛ, Π/Υ000€ (εκκρεμεί η άδεια κατεδάφισης).

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας:

 • Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου Κεφαλονιάς 967.741€.
 • Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλονιάς, Π/Υ 1.185.000€.
 • Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενίσχυση Γυμνασίου και Λυκείου Ληξουρίου Κεφαλονιάς, Π/Υ 2.282.000€.
 • Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Λακήθρας Κεφαλονιάς, Π/Υ 112.406€.

 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφ/νιας & Ιθακης, Π/Υ 000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Συντήρηση ανακατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κεφαλονιάς, Π/Υ 100.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης ρέματος «Πετάλη» Καραβομύλου Σάμης», Π/Υ 70.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Λεκάνες – φράγματα ανάσχεσης στο ρέμα Καραβομύλου, Π/Υ 20.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών έργων και κλάδων του Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλληνίας, Π/Υ 186.194€ (έχει συμβασιοποιηθεί).
 • Αντιπλημμυρικά έργα Ιθάκης, Π/Υ 100.000€ (έχει συμβασιοποιηθεί).
 • Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός κλάδων του Υδρογραφικού Δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 53.805€ (υπάρχει ανάδοχος).
 • Αντιπλημμυρικές – αντικατολισθητικές παρεμβάσεις στην περιοχή Σκάλας – Πόρου (θέση “Λιμένια”), Π/Υ 1.200.000€ (δημοπρατείται).
 • Αντιπλημμυρικές Παρεμβάσεις στην Ε.Ο. Βλαχάτων Λουρδάτων, Π/Υ 410.000€ (δημοπρατείται).
 • Ανακατασκευή τεχνικού ρέματος επί της Επαρχιακής Οδού, αρ.26 στα Νέα Βλαχάτα Σάμης, Π/Υ 215.000€ (σε διαδικασία αδειοδότησης).
 • Μελέτη οριοθέτησης ρέματος και αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Δρακοπουλάτων – Αγίας Ευφημίας, Π/Υ 200.000€ (σε διαδικασία ανάθεσης).
 • Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό με αρ. 26 στο τμήμα Νέα Βλαχάτα– Αγία Ευφημία, Π/Υ 320.000€ (επικαιροποίηση μελέτης).
 • Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό με αρ. 10 στο τμήμα Βλαχάτα – Λουρδάτα, Π/Υ 500.000€ (επικαιροποίηση μελέτης).
 • Συντήρηση-Ανακατασκευή τεχνικού στην είσοδο Αγίας Ειρήνης, Π/Υ 100.000€ (συντάσσεται μελέτη).
 • Συντήρηση-Ανακατασκευή Τεχνικών & Εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας περιοχής Παλικής, Π/Υ 185.000€ (συντάσσεται μελέτη).
 • Οχετός Αντιπλημμυρικής Προστασίας Αγ. Ευφημίας, Π/Υ 450.000€ (συντάσσεται μελέτη).
 • Κατασκευή οχετών αντιπλημμυρικής προστασίας του Οδικού Δικτύου, Π/Υ 1.200.000€ (συντάσσεται μελέτη).
 • Συντηρήσεις & αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας, Π/Υ 500.000€ (συντάσσεται μελέτη).

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΙΝ αδειοδότησε, ενέταξε και χρηματοδοτεί μέσω του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων το ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ  ¨ΥΠΕΡΙΩΝ¨,  με Π/Υ 460.800€ δημιουργώντας συγχρόνως 9 νέες θέσεις εργασίας στο Ληξούρι.

Προμηθεύτηκε και εγκαθιστά (σε Σκάλα, Ληξούρι, Σάμη) τρία συστήματα αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα.

Επιδοτεί με το ποσό των 300€ μηνιαίως 7 αγροτικούς και 3 επικουρικούς γιατρούς.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας:

 • Ανέγερση Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (Β΄Φάση), Π/Υ 6.376.828€
 • Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλονιά, Π/Υ 335.188€
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Κεφαλλονιάς, Π/Υ 172.853€
 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλονιάς, Π/Υ 228.960€
 • Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ιθάκης, Π/Υ 112.320€
 • Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Κεφαλονιά, Π/Υ 335.188€

 

 

 • ΟΧΕ ΠΑΛΙΚΗΣ: Η Π.Ε. Κεφαλονιάς υπέβαλε πρόταση – φάκελο για το έργο: Έγκριση Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) στην χερσόνησο Παλικής, το οποίο εντάχθηκε στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Συνολικός Π/Υ του έργου είναι 45.279.000€.
 • ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ: Η ΠΙΝ κήρυξε έκπτωτο τον εργολάβο, επανένταξε το έργο, δημοπράτησε με Π/Υ 6.660.000€ και ολοκληρώνει σύντομα την κατασκευή του λιμανιού στον Πισαετό. Συγχρόνως, διεκδίκησε και πέτυχε να εισπράξει το συνολικό ποσό των εγγυητικών του έργου, ύψους 1.600.000 ευρώ, περίπου, το οποίο θα διαθέσει για έργα αποκλειστικά στην Ιθάκη.
 • ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Έργο με Π/Υ 1.800.000€, περιλαμβάνει αποκατάσταση και βελτίωση (έχει εγκατασταθεί ανάδοχος).
 • Εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου Διοικητηρίου, Π/Υ 141.300€ (ολοκληρώνεται).
 • Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλαχάτων, Π/Υ 240.000€ (προς δημοπράτηση).
 • Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου, Π/Υ 2.000.000€ (συντάσσεται μελέτη).
 • Αποκατάσταση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Παλικής, Π/Υ 568.623€ (συντάσσονται μελέτες).
 • Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη Φρικών, Π/Υ 40.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου ΚΤΕΟ, Π/Υ 30.000€ (σε διαδικασία αδειοδότησης από ΤΑΣ).
 • Μελέτη – κατασκευή και αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ιθάκης, ποσού 10.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Μελέτη – κατασκευή και αδειοδότηση Υδατοδρομίου Κεφαλονιάς, ποσού 10.000€ (ολοκληρώθηκε).
 • Προγραμματική Σύμβαση με το ΤΕΙ “Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών”, Π/Υ 24.160€.
 • Χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου “Αναγνώριση γεωτόπων και γεωδιαδρομών στο πλαίσιο των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου”, Π/Υ 22.500€.
 • Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864), Π/Υ 18.600€.
 • Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για τους αλλόχθονους θαλάσσιους οργανισμούς στην Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Π/Υ 24.000€.
 • Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσίων Ερευνών, Π/Υ 37.000€.
 • Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου – Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσίων Ερευνών, Π/Υ 18.000€.
 • Χρηματοδότηση έρευνας για την υφιστάμενη κατάσταση των ολοθουριών, πίννας και πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου, Π/Υ 4.340€.
 • Δημιουργία Εξεταστικού Κέντρου Ηλεκτρολόγων στο Ληξούρι.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θόδωρου Γαλιατσάτου εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας:

 • Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου στην Κεφαλονιά, Π/Υ 2.323.555€.
 • Συμπλήρωση του αναγκαίου εξοπλισμού για παρεμβάσεις πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών συμβάντων φυσικών καταστροφών στην Κεφαλονιά, Π/Υ 1.673.520€.
 • Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO, Π/Υ 326.000€.
 • Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού περιβαλλοντικής παρακολούθησης/ αστυνόμευσης για την ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου, Π/Υ 95.900€.
 • Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και πράσινων σημείων Δήμου Κεφαλονιάς, Π/Υ 450.552€.
 • ΠΑΝΑΣ – Τα μνημειακά δάση του Ιονίου ως κοιτίδες βιοποικιλότητας και υψηλής διατροφαρμακευτικής αξίας μακρομυκήτων: χαρτογράφηση, καταγραφή, αξιολόγηση, δικτύωση, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση, Π/Υ 382.500€.
 • Προστασία – Διαχείριση περιοχής Εχινάδων Νήσων δικαιοδοσίας Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Όρεων, Π/Υ 343.228€.

Επίσης χρηματοδοτούνται, από το ΠΔΕ της Περιφέρειας:

 • Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οδών 21ης Μαΐου και Ριζοσπαστών 1.388.800€.
 • Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Κεφαλονιάς Π/Υ 1.000.000€.
 • Αποκατάσταση Θεάτρου Ληξουρίου, Π/Υ 900.000€
 • Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οδός Λαυράγκα πόλεως Αργοστολίου, Π/Υ 138.000€.
 • Ανάπλαση περιοχής Πόρτο Ληξουρίου, Π/Υ 408.181€.
 • Συντήρηση – αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Ιθάκης, Π/Υ 300.000€.
 • Μελέτη Βιολογικού Ιθάκης, Π/Υ 46.972€.
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer