41η επερώτηση
ΑΝΑΣΑ: Οι δια της πλαγίας οδού απευθείας αναθέσεις δημοσίων έργων και οι συνέπειες αυτών.
Πολιτική
17/02/2021 | 19:40

Προς κ. Περιφερειάρχη

Στις 13/1/21 έρχεται στην 2η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ ως ΕΗΔ 3ο Θέμα για έγκριση το έργο «Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία «ΙΑΝΟΣ» στην Π.Ε Ζακύνθου» προϋπολογισμού 550 χιλιάδων ευρώ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 του ν. 4412/2012.

Το άρθρο αυτό προβλέπει στο σημείο γ) ότι προσφεύγεις σε αυτή τη διαδικασία “στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση”.

Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο έργο δεν εμπίπτει στο άρθρο αυτό και όπως εξηγήσαμε και στην οικονομική επιτροπή η διαδικασία είναι παράνομη διότι  σύμφωνα με την εισήγηση αίτιο είναι οι καταστροφές που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Ζακύνθου από τον ΙΑΝΟ το Σεπτέμβρη του 2020, τέσσερις μήνες δηλαδή πριν.

Επίσης δε η ίδια η μελέτη του έργου εγκρίθηκε στις 18/11/20 (ΑΔΑ: ΨΟ217ΛΕ-3ΨΔ).

Προς διαπραγμάτευση κλήθηκαν στις 25/1/2021 οι εταιρείες “Χαλβατζάρας & ΣΙΑ ΟΕ” και “ΑΝΤΑΙΟΣ Τεχνική Κατασκευαστική”, η πρώτη εταιρεία Ζακύνθου, η δεύτερη εταιρεία της Καλαμάτας.

Το περίεργο εδώ είναι ότι, παρότι υπάρχουν και άλλες εταιρείες ειδικευμένες σε τέτοια έργα και στη Ζάκυνθο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά της ΠΙΝ, κλήθηκε  μία εταιρεία από την Καλαμάτα η οποία ειδικεύεται σχεδόν αποκλειστικά στην κατασκευή κτιρίων (παραθέτω το 1.σχετ. με τα έργα της εταιρείας όπως φαίνονται από την ιστοσελίδα της).

Το έργο αυτό αφορούσε 208 μέτρα μήκος τοιχία, 84 μέτρα αντιστήριξης πρανών, ανακατασκευή 24+12 μέτρα πτερυγοτοιχείων, 36 μέτρα συρματοκιβώτια, αποκατάσταση φθορών (150 στηλών σημάτων), κοπή 250 δέντρων και απομάκρυνση φερτών.

Στην 6η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (10/02/2021) έρχεται ως ΕΗΔ 2ο Θέμα η κατακύρωση του έργου στον ανάδοχο “Χαλβατζάρας & ΣΙΑ ΟΕ” και ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, με ποσοστό έκπτωσης 16%. ( Η  ‘‘ΑΝΤΑΙΟΣ Τεχνική Κατασκευαστική’’ έδωσε έκπτωση 11%).

Είναι προφανές ότι η έκπτωση που επετεύχθη υστερεί δραματικά από τις εκπτώσεις που δίδονται σε παρόμοια έργα και αυτό πιστοποιείται εύκολα από αναδρομή σε προηγούμενες δημοπρασίες σε όλες τις ΠΕ.

Ενδεικτικά:

  1. «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου ΠΕ Ζακύνθου» : προϋπολογισμός 40.566,41€,  έκπτωση 43%, (ανάδοχος ο ίδιος).
  2. “Αποκατάσταση αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου από οικισμό Σφακιωτών Αλεξάνδρου Πλατυστόμων ως Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στο λιβάδι λόγω σεισμού’’ : προϋπολογισμός 550.000 €, έκπτωση 53%, ανάδοχος ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ.
  3. ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Ο∆ΙΚΟΥ   ∆ΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ’’: προϋπολογισμός. 600.000,00 € µε ΦΠΑ, έκπτωση 50,10%, ανάδοχος : Γκουλιούμης Αθανάσιος.

Είναι λοιπόν προφανές ότι, σε ένα έργο που δεν ήταν επείγον διότι το αίτιο ήταν τέσσερις μήνες πριν και η μελέτη ένα μήνα πριν και υπήρχε αρκετός χρόνος για να γίνει διακήρυξη δημοπρασίας με ηλεκτρονικό τρόπο, μία έκπτωση 40% περίπου θα έδινε τη δυνατότητα η ΠΕ Ζακύνθου να κάνει μία οικονομία της τάξης των 160.000 ευρώ ή και παραπάνω .

Επίσης, με αποφάσεις της Αρχής Επίλυσης Προδικαστικών Προσφύγων (ΑΕΠΠ), σε τέτοιες περιπτώσεις η διαδικασία αυτή έχει κριθεί παράνομη κατόπιν προσφυγών άλλων εταιρειών .

Λένε λοιπόν οι αποφάσεις αυτές (και είναι εύκολο να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΕΠΠ ) κατά λέξη τα εξής: “…Κατά συνέπεια των ανωτέρω συνάγεται ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση και μάλιστα χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού αποτελεί εξαιρετική διαδικασία η προσφυγή στην οποία επιτρέπεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νομό περιπτώσεις πρέπει δε να αποτελούν αντικείμενο στενής ερμηνείας.’’

Επίσης λένε ότι “…έχει κριθεί ότι η σχετική απόφαση αναθέτουσας αρχής πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους αποφασίζει ότι η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία επιβάλλεται οι ειδικότεροι αυτοί λόγοι να προκύπτουν με σαφήνεια και πληρότητα από τα στοιχεία του φακέλου. Εάν δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις η διαδικασία ανάθεσης και η συναπτόμενη κατά την διαδικασία αυτή σύμβαση δεν είναι νόμιμη.’’

Επερωτάσθε

  • Γιατί, αφού όλα τα παραπάνω ήρθαν ήταν εις γνώση σας κατά την συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή (ειπώθηκαν από τον Θ. Χαλικιά και τον Ν. Γκισγκίνη) και παρουσιάστηκαν και οι  αποφάσεις της ΑΕΠΠ και ο ίδιος ο νόμος, προχωρήσατε σε αυτή τη διαδικασία καλώντας το ελάχιστο που προβλέπεται από το νόμο αυτόν (άρθρο  32 441212 γ) δύο εταιρείες από τις οποίες η μία είναι απορίας άξιο πώς την βρήκατε (δεδομένου ότι σε αυτήν την διαδικασία εσείς προσκαλείτε) και που δεν ειδικεύεται σε τέτοια έργα, και μία εταιρεία η οποία ήταν ήδη εγκατεστημένη και εργαζόταν στα σημεία αυτά όπως απαντήθηκε από τον κ. Στασινόπουλο σε ερώτηση στην Οικονομική Επιτροπή;
  • Γιατί από την εμφάνιση του “ΙΑΝΟΥ” και τις καταστροφές που προξένησε, αφήσατε να περάσουν άπρακτοι τόσοι μήνες και προχωρήσατε σε μία διαδικασία που ναι μεν προβλέπεται από το νόμο αλλά όχι σε αυτή την περίπτωση και πολύ δε περισσότερο με το συγκεκριμένο τρόπο που έγιναν οι δύο προσκλήσεις όπως αναφέρεται παραπάνω;
  • Επειδή δε μέχρι τώρα οι απευθείας αναθέσεις σας σε όλη την περιφέρεια Ιονίων Νήσων πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό ρεκόρ, ερωτάστε γιατί επιμένετε να σπαταλάτε με αυτό το τρόπο τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών;

Για την ΑΝΑΣΑ:

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

περιφερειακός σύμβουλος

επικεφαλής ΑΝΑΣΑ

τ. περιφερειάρχης Ι.Ν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia