Αμούργης: Ανάγκη δυναμικής εκκίνησης για τον νέο Δήμο Σάμης
Πολιτική
09/07/2019 | 20:21

Με αφορμή το σχέδιο του Μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος προβλέπεται στον Ν. 4600/2019, άρθρα 155 επ., είναι ανάγκη να αναφερθούν δυο λόγια σχετικά με τις από εδώ και στο εξής κινήσεις της νέας δημοτικής αρχής, η οποία θα αναλάβει τη διοίκηση του νέου δήμου σε λιγότερο από δύο μήνες.

Αρχικά, όπως είχαμε σημειώσει και σε προηγούμενο άρθρο, ο Μεταβατικός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας ορίζει α. τη διάρθρωση των υπηρεσιών του νέου Δήμου Σάμης, β. τις αρμοδιότητές τους σε εκείνες που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο αφενός και στις υπόλοιπες επιτελικές υπηρεσίες αφετέρου (Στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Δήμαρχο ανήκουν το Γραφείο Δημάρχου, το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας και το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, ενώ στις υπόλοιπες το Αυτοτελές Τμήμα Δόμησης, το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού, η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Διοικητικής Ενότητας Ερίσου με έδρα της Βασιλικάδες και οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Διοικητικής Ενότητας Πυλαρέων με έδρα την Αγία Ευφημία), γ. τη διοίκηση, την εποπτεία και τον συντονισμό του νεοσύστατου δήμου, δ. το status των θέσεων προσωπικού εργασίας, είτε αυτό είναι κατηγορίας ορισμένου είτε αορίστου χρόνου.

Ζήτημα που χρήζει νεότερης νομοθετικής παρέμβασης είναι η τύχη των δημοτικών λιμενικών ταμείων, των κοινωφελών εταιρειών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι οποίες αποκτούν διαδημοτικό χαρακτήρα και έτσι καθιστούν επί της ουσίας ανίσχυρη την απεξάρτηση και σύσταση των νεοσύστατων δήμων, καθώς τι νόημα έχει η αυτονομία και η αυτοδιοίκηση, όταν υφίσταται διαδημοτικός χαρακτήρας σε συντριπτικό ποσοστό των δημόσιων και ιδιωτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου; Ποιο το όφελος της ανεξάρτητης νομικής προσωπικότητας ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, όταν αυτός περιορίζεται στη συνεργασία με άλλους δήμους, δυσχεραίνοντας έτσι τα μέγιστα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εύρυθμη λειτουργία του; Ο καθένας μας θα πρέπει να υποστηρίζει ένα δημόσιο ενάντια στο πολυδαίδαλο χαρακτήρα της μέχρι τώρα δυσλειτουργικής, γεμάτη από γραφειοκρατία, διοίκησης. Η εκάστοτε δημοτική αρχή, με τον τρόπο αυτό, αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων αλλά και παραλείψεών της.

Παράλληλα, δε, εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών 2/55677/ΔΠΓΚ/05.07.2019 που αφορά τη κατάρτιση του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του οικονομικού έτους 2020, ήτοι συμπεριλαμβανομένων και των δήμων. Ο υπό κατάργηση ενιαίος δήμος Κεφαλληνίας, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι της επικράτειας, θα πρέπει να στείλει προϋπολογισμό πριν από την 01.09.2019, τον οποίο το Υπουργείο Εσωτερικών θα διαβιβάσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αφού τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Δήμων εντός του μηνός Αυγούστου (Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, κατάρτιση «προσχεδίου» Προϋπολογισμού από την Εκτελεστική Επιτροπή, κατάρτιση «σχεδίου» Προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή).

Βλέπουμε, επομένως, ότι πρόκειται για μία μεταβατική περίοδο, κατά την οποία η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και διοικητική παραγωγή, καθώς οι εκ του νόμου οριζόμενες υποχρεώσεις δεν παύουν να απαιτούν τήρηση, προσοχή και συνεχή παρακολούθηση των όποιων ανακυπτόντων προβλημάτων.

Ο νέος δήμος Σάμης πρέπει να σταθεί γερά στα πόδια του και αυτό προϋποθέτει πέρα από θέληση, που είναι το βασικό και πρωταρχικό βήμα, και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε νομοθετικό, εκτελεστικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να διοικεί τα του οίκου του βασιζόμενος στις τοπικές ανάγκες της κοινωνίας και αφουγκραζόμενος τις προτάσεις των δημοτών του λειτουργώντας προ όφελος αυτών

Παντελής Αμούργης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,

Δημοτικός σύμβουλος

του νέου Δήμου Σάμης Κεφαλληνίας – επικεφαλής

του συνδυασμού «Δημοτική Συνείδηση»

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer