Άμεσο εμβολιασμό κατά της ιλαράς συστήνει το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Κεφαλονιάς
Κοινωνία
21/09/2017 | 17:48

Το Αυτοτελές τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής προστασίας & Δημόσιας Υγιεινής έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αρ. πρωτ. Γ1α/Γ.Π.οικ.71220/21-09-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου

Υγείας, «Επιδημική Έξαρση της Ιλαράς.» (ΑΔΑ:Ω893465ΦΥΟ-8ΘΝ)

  1. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2017

(ΑΔΑ:9  Ο7Η465ΦΥΟ-2ΒΦ)

  1. Το Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2017 (ΑΔΑ : Ω8ΛΔ465ΦΥΟ-9ΜΑ)
  2. Το πρακτικό της 6ης Συνεδρίας για το έτος 2017 της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
  3. Η με αρ. πρωτ. 12920/2017- 15/9/2017 έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό της ιλαράς στην Ελλάδα του ΚΕΕΛΠΝΟ

Ενημερώνει του Δημότες του Δήμου Κεφαλλονιάς ότι σύμφωνα με το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών σας ενημερώνουμε τα εξής: Με αφορμή την επιδημική έξαρση ιλαράς σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, και πρόσφατα στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει:  τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο· MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολισμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά (με τη μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μικτού εμβολίου MMR).  τη διενέργεια της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην ηλικία των 12 μηνών και· τη διενέργεια της 2ης δόσης τρεις (3) μήνες μετά την 1η δόση ή –εφόσον έχει παρέλθει το διάστημα αυτό– το ταχύτερο δυνατόν. Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση μπορεί να γίνει με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων από την 1η.

Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η επιδημική έξαρση ιλαράς είναι σε εξέλιξη και μέχρι να εκδοθεί νεότερη απόφαση της Επιτροπής

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β.ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer