Αντίκρισαν εικόνες εγκατάλειψης
Αυτοψία της «Ελληνικής Λύσης» στο αστεροσκοπείο του Αίνου Κεφαλονιάς [εικόνες]
Πολιτική
14/06/2021 | 21:45

Τα μέλη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κεφαλονιάς κ. Χριστοχρονης Ατσάρος και κ. Χαράλαμπος Βάλσαμος πραγματοποίησαν αυτοψία στο αστεροσκοπείο του Αίνου Κεφαλονιάς, όπου αντίκρισαν εικόνες εγκατάλειψης.

Τα τοπικά μέλη της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επισκέφτηκαν της εγκαταστάσεις του «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ» και διακριτική συντομογραφία «ΚΙΕ», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Ως επωνυμία για τις σχέσεις με το εξωτερικό έχει οριστεί η «Research Foundation of Kefallinia» με διακριτική συντομογραφία «RFK». Το ΚΙΕ συναποτελείται από δύο τμήματα με επωνυμίες: Εθνικό Κέντρο Αστρονομίας ΕΥΔΟΞΟΣ («National Centre for Astrophysics ‘EUDOXOS’» με διακριτικές συντομογραφίες «ΕΚΑ− Ε» και «NCA−’E’» αντίστοιχα, και Εθνικό Αστεροσκοπείο της Εκπαίδευσης «ΕΥΔΟΞΟΣ» (National Observatory of Education “EUDOXOS”) με διακριτική συντομογραφία «ΕΑΕ –Ε» και «ΝΟΕ−’Ε’» αντίστοιχα. Οι σκοποί του ΚΙΕ είναι αφ’ ενός να δημιουργηθεί μια διεθνούς ακτινοβολίας εστία αστρονομική τεχνολογικής έρευνας και εκπαίδευσης με επίκεντρο τον Αίνο που θα υπηρετήσει τη νέα γενιά και θα συνεισφέρει στον βαθμό που της αναλογεί, στην διαμόρφωση του, βασισμένου στην Επιστήμη, νέου προσώπου της Χώρας, και αφ’ ετέρου στην καλλιέργεια ουσιαστικών και πολύπλευρων πολιτισμικών δραστηριοτήτων στην Κεφαλληνία.
Σκοποί του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Εκπαίδευσης «ΕΥΔΟΞΟΣ» είναι:
1 η εξασφάλιση της συνέχισης και μονιμοποίησης της λειτουργίας του ως το κοινό και μακρόθεν προσβάσιμο επίσημο αστρονομικό εργαστήριο όλων των σχολείων της χώρας και μετά το πέρας της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της Ν.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης όπως αυτές συμφωνήθηκαν σε προγραμματική σύμβαση με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», την Ανωτάτη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ «ΕΥΔΟΞΟΣ» ΠΙ/ΥΠΕΠΘ, 1999)
2 η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την συνεχή υποστήριξη της λειτουργίας του στην Κεφαλληνία ως χαρακτηριστική συνεισφορά του Νομού στην προαγωγή της Παιδείας Θετικών Επιστημών και της Διαστημικής Παιδείας στην Ελλάδα και Ευρώπη αλλά και ως εστία θεματικών εκπαιδευτικών επισκέψεων από όλο τον κόσμο.
3 Η προβολή του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης σε διεθνές επίπεδο ως τόπου καλλιέργειας των Γραμμάτων και η διαμόρφωση ελκυστικού πόλου επιστημονικού τουρισμού.

Το «Κεφαλληνιακό Ίδρυμα Ερευνών (Κ.Ι.Ε.)» , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.3852/2010 (Α΄ 87), το εν λόγω ίδρυμα, με την κατάργηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, περιήλθε αυτοδικαίως στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έκτοτε αποτελεί Ίδρυμα αυτής.

Τα μέλη της Ελληνικής Λύσης αντίκρισαν εικόνες εγκατάλειψης Για ευνόητους λόγους δημοσιοποιούμε ενδεικτικές φωτογραφίες . Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ υποστηρίζει την ερεύνα , την εκπαίδευση την διεθνή ανάδειξη της πατρίδας μας ,Έξαλλου αυτό περιέχει και το πρόγραμμα μας.

eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ