"Η Περιφέρεια πρέπει να επιδιώξει με κάθε τρόπο (χρηματοδότηση από ΠΕΠ, ενέργειες προς ανώτερες αρχές και υπουργεία κλπ) την επίσπευση όλων των διαδικασιών, που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στα Ιόνια Νησιά."
“Αυτοκαταστροφή η οικοπεδοποίηση των νησιών”
Πολιτική
15/03/2011 | 08:36

  Ο Ηλίας Μπεριάτος στην “Ημέρα τση Ζακύνθος”

Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί θεμελιακό όρο για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής μας»!

«Είναι φανερό, πλέον, σε όλους ότι, αν δεν καθοριστούν οι περιοχές που θα γίνεται κάθε δραστηριότητα και λειτουργία, καμιά ανάπτυξη και καμιά προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να επιτευχθεί», τονίζει εμφατικά στην εφημερίδα μας ο Ηλίας Μπεριάτος, επικεφαλής του συνδυασμού «Ιόνιο Αρχιπέλαγος», σημειώνοντας παράλληλα ότι «πρέπει να καθορίσουμε τις τουριστικές ζώνες, τις περιοχές που θα υπάρχουν οι γεωργικές καλλιέργειες, όπως και τις περιοχές που θα υπάρχουν τα βιοτεχνικά και επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και κάθε άλλη οχλούσα ή μη οχλούσα δραστηριότητα».
Επίσης, ο καθηγητής Χωροταξίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να οικοπεδοποιούμε τη φύση και να κτίζουμε, συνεχώς, παντού, χωρίς κανένα κριτήριο, χωρίς όρους και όρια, γιατί αυτό δεν είναι ανάπτυξη, αλλά πορεία αυτοκαταστροφής για τα νησιά μας, οπότε η Περιφέρεια πρέπει να επιδιώξει με κάθε τρόπο (χρηματοδότηση από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ενέργειες προς ανώτερες αρχές και υπουργεία κλπ) την επίσπευση όλων των διαδικασιών, που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στα Ιόνια Νησιά. Και αυτό, ανεξάρτητα από τυπικές αρμοδιότητες που έχει ως Αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού για το χωροταξικό σχεδιασμό.

«Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας»!

Ειδικότερα ο κ. Μπεριάτος αναφέρθηκε στη σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού, στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και για το λόγο αυτό πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου, υπογραμμίζοντας τα ακόλουθα:
«Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί θεμελιακό όρο για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή του ισχύοντος Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΧΣΑΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο δεν έχει δυστυχώς παραμένει ανενεργό.
Το ισχύον Περιφερειακό Πλαίσιο των Ιονίων Νήσων προσδιορίζει τις βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές για την αειφόρο ανάπτυξη της περιφέρειας, καθώς και την προώθηση της ισότιμης ένταξής της στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό θέτει τους εξής στόχους:
α) Tην εναρμόνιση με το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια, εξειδικεύοντας και συμπληρώνοντας τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές τους στο επίπεδο της Περιφέρειας.
β) Tην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές της (φυσικές – κοινωνικές – οικονομικές).
γ) Tην εναρμόνιση με περιφερειακά προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, περιφερειακής ανάπτυξης, γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα αλλά και επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του κράτους, που έχουν επιπτώσεις στην διάρθρωση, συνοχή και ανάπτυξη της περιφέρειας.
δ) Tη δυνατότητα να παρέχουν σαφείς και επαρκείς κατευθύνσεις στα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης (ΣΧΟΟΑΠ), Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενες Πολεοδομίας (ΠΕΡΠΟ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), με στόχο την σωστή διαχείριση του χώρου.
ε) Tην εξειδίκευση των κύριων επιλογών χωρικών κατευθύνσεων σε «ειδικές» περιοχές, όπως οι ΠΕΧΠ (Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων) και ΠΟΑΠΔ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων).
στ) Τον προσδιορισμό προγράμματος δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι προτεινόμενες ενέργειες, το κόστος, οι πηγές χρηματοδότησης, καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής».

«Η Περιφέρεια δεν πρέπει να χάσει χρόνο για τις χωροθετήσεις και τις χρήσεις γης»!

«Ειδικά, για το πρόγραμμα δράσης, τίθεται ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ταυτίζεται με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) του 3ου ΚΠΣ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την εξαετία 2000 – 2006. Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα, που τίθεται με προοπτική δεκαπενταετίας (2007 – 2015), περιλαμβάνει τις προτεινόμενες δράσεις του εν λόγω περιφερειακού πλαισίου.
Παρά το γεγονός ότι το ΥΠΕΚΑ προωθεί την αναθεώρηση του ΠΧΣΑΑ, δε σημαίνει ότι θα πρέπει η Περιφέρεια να περιμένει ένα – δύο χρόνια, που θα χρειαστεί για να μπει σε ισχύ το αναθεωρημένο πλαίσιο, ώστε να αρχίσει να προωθεί τη χωροταξία στα Ιόνια Νησιά. Υπάρχουν, όμως, πολλά σημεία του ισχύοντος περιφερειακού χωροταξικού, τα οποία μπορούν να προωθηθούν.
Για παράδειγμα, χρειάζεται να εκπονηθούν και θεσμοθετηθούν οι προβλεπόμενες ειδικές μελέτες για σημαντικά θέματα χωροθετήσεων και χρήσεων γης, που θα αποτρέψουν προβληματικές καταστάσεις και θα προωθήσουν την ανάπτυξη (μελέτες για ιχθυοκαλλιέργειες, λατομικές ζώνες, αλιευτικά – τουριστικά καταφύγια, δίκτυο μαρίνων, αντισεισμική προστασία – μικροζωνικές, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, κτηνοτροφικές ζώνες κλπ).
Επίσης, πρέπει να προγραμματιστεί η προώθηση και των υπολοίπων ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ, δηλαδή των τοπικών σχεδίων, που είναι απαραίτητα για το λεπτομερέστερο καθορισμό χρήσεων γης και την οικιστική ανάπτυξη.
Είναι φανερό, πλέον, σε όλους ότι, αν δεν καθοριστούν οι περιοχές που θα γίνεται κάθε δραστηριότητα και λειτουργία, καμιά ανάπτυξη και καμιά προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να επιτευχθεί. Πρέπει να καθορίσουμε τις τουριστικές ζώνες, τις περιοχές, που θα υπάρχουν οι γεωργικές καλλιέργειες, όπως και τις περιοχές που θα υπάρχουν τα βιοτεχνικά και επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και κάθε άλλη οχλούσα ή μη οχλούσα δραστηριότητα. Δεν μπορεί να οικοπεδοποιούμε τη φύση και να κτίζουμε, συνεχώς, παντού χωρίς κανένα κριτήριο. Χωρίς όρους και όρια. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι πορεία αυτοκαταστροφής για τα νησιά μας.
Κατά συνέπεια, η Περιφέρεια πρέπει να επιδιώξει με κάθε τρόπο (χρηματοδότηση από ΠΕΠ, ενέργειες προς ανώτερες αρχές και υπουργεία κλπ) την επίσπευση όλων των διαδικασιών, που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού στα Ιόνια Νησιά. Και αυτό, ανεξάρτητα από τυπικές αρμοδιότητες που έχει ως Αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού για το χωροταξικό σχεδιασμό».

Πηγή: Η Ημέρα τση Ζάκυνθος Referenced materials cheap custom writing service free aesop fables online autobiography of benjamin franklin reaching the reluctant writer audio talk by andrew pudewa hagfish article from wikipedia video from youtube remember to send your questions to podcast iew

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer