Αφαλάτωση Αργοστολίου: Η Δημοτική Αρχή συνελήφθη με τη γίδα στη πλάτη
19/09/2017 | 11:49

Η επιπολαιότητα, η έπαρση και η αδιαφάνεια της Δημοτικής Αρχής συνεχίζονται. Πριν από λίγες μέρες η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ακύρωσε το διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης της πόλης του Αργοστολίου χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία «παράνομη και ακυρωτέα»!!

Ούτε λίγο ούτε πολύ, η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών χαρακτηρίζει στημένο το διαγωνισμό αναφέροντας ότι «πλήττονται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαγωνιζομένων και του υγιούς ανταγωνισμού». Η Αρχή Προσφυγών προχωρά στη ακύρωση προσεχτικά διαμορφωμένων όρων του διαγωνισμού που φωτογραφίζουν συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι απορίας άξιον πώς ο Δήμος Κεφαλονιάς έθεσε ως όρο ότι η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια και λειτουργία της αφαλάτωσης θα πρέπει να έχει «ειδική εμπειρία» στη διαχείριση στερεών αποβλήτων! Αλήθεια, τι σχέση έχει η αφαλάτωση του νερού με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων η οποία παραπέμπει σε ΧΥΤΑ;

Γεννιούνται σοβαρά ερωτηματικά για έτερο όρο της διακήρυξης σχετικά με το κόστος λειτουργίας και τη διαστασιολόγηση της μονάδας αφαλάτωσης. Ποιος αποφάσισε να χρεώσει τους Δημότες Αργοστολίου με 3 εκατομμύρια ευρώ κόστος λειτουργίας της αφαλάτωσης; Ποιος αποφάσισε για την προμήθεια αφαλάτωσης με δυναμικότητα 8.000 κυβικά την ημέρα την στιγμή που το Αργοστόλι χρειάζεται σχεδόν τα μισά (4.700 κυβικά ημερησίως) και τη στιγμή που οι υπάρχουσες πηγές υφάλμυρου νερού (πηγές «Παπαδάτου» και «Νερομάνας») αποδίδουν κατά μέγιστο 5.000 κυβικά νερό την ημέρα;

Η Δημοτική Αρχή πιάστηκε με τη γίδα στη πλάτη! Οι φωτογραφικοί και καταχρηστικοί όροι του διαγωνισμού που σχεδιάστηκαν «κεκλεισμένων των θυρών», ακυρώθηκαν. Άρον – άρον, ο Αναπληρωτής Δημάρχου φρόντισε να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα εξαπολύοντας μύδρους κατά της αντιπολίτευσης. Στο σχετικό Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξή μας καταψήφισε τους συγκεκριμένους όρους της διακήρυξης που χρεώνουν τις οικογένειες του Αργοστολίου με μισό εκατομμύριο ευρώ το χρόνο επιπλέον χαράτσι στο νερό για την επόμενη εξαετία. Η Δημοτική Αρχή, θα μας βρει δε εμπόδιο σε οποιαδήποτε ανάλογη μεθόδευση υπερχρέωσης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών επιχειρήσει στο μέλλον.

Δηλώνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι η επόμενη Δημοτική Αρχή δεν δεσμεύεται από την όποια σύμβαση για την εξαετή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης Αργοστολίου. Όλοι οι όροι της σύμβασης θα επανεξεταστούν και θα αναθεωρηθούν με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον.

 

Εκ του Γραφείου Τύπου
της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ