67 επενδυτικά σχέδια ύψους 84,8 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Οικονομία
13/03/2020 | 11:07

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την 3η Προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (γ’ κύκλος) και την 1η Προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (α’ κύκλος) του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποβλήθηκαν και στα δυο καθεστώτα  ενίσχυσης συνολικά 67 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 84,8 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

Η πλειοψηφία των αιτήσεων (59 αιτήσεις, ήτοι το 88%) αφορούν στον τουριστικό τομέα (ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων και εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής).

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 84,8 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αιτούμενη ενίσχυση (επιχορήγηση και φορολογική απαλλαγή) ανέρχεται σε 30,8 εκατ. ευρώ.

Τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια έχουν ως τόπο εγκατάστασης: τα 29 τη Ζάκυνθο, τα 21 την Κέρκυρα, τα 16 την Κεφαλονιά και το 1 τη Λευκάδα.

Αναλυτικότερα, ανά καθεστώς ενίσχυσης:

Για την 3η Προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (γ’ κύκλος) υποβλήθηκαν 17 επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τομέα του τουρισμού.

Συγκεκριμένα τα τέσσερα αφορούν ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, τα τρία σε επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων, τα εννέα αφορούν σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων, εκ των οποίων τα δυο με παράλληλη αναβάθμιση κατηγορίας αστεριών και το ένα  αφορά στη δημιουργία ειδικής τουριστικής υποδομής (γήπεδο golf).

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 27.236.906,99 € και ο συνολικός επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός σε 27.015.681,51 €.

Η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται σε 8.688.643,33 €, που αντιστοιχεί στο 33,16 % του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Τα αιτούμενα είδη ενίσχυσης αφορούν πρωτίστως επιχορήγηση (5.062.200,18 €) και ακολούθως φορολογική απαλλαγή (3.626.443,15 €). Τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια έχουν ως τόπο εγκατάστασης: τα 7 τη Ζάκυνθο, τα 6 την Κέρκυρα και τα 4 την Κεφαλονιά.

Για την 1η Προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» (α’ κύκλος) υποβλήθηκαν πενήντα 50 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων τα 42 αφορούν τον τομέα του τουρισμού.

Ειδικότερα τα 27 αφορούν ίδρυση νέων ξενοδοχειακών μονάδων, τα τρία αφορούν επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων, τα 11 αφορούν εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων, εκ των οποίων τα 6 με παράλληλη αναβάθμιση κατηγορίας αστεριών και το ένα αφορά στη δημιουργία ειδικής τουριστικής υποδομής (προπονητικό/αθλητικό κέντρο).

Επιπλέον κατατέθηκαν έξι επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον μεταποιητικό τομέα (επεξεργασία γεωργικών προϊόντων (2), επεξεργασία κρέατος, αρτοποιείο, παραγωγή παγωτού, εξοπλισμός  ψύξης – θέρμανσης), ένα που αφορά τον πρωτογενή τομέα (ελιές) και ένα που αφορά τον κλάδο μεταφορών και αποθήκευσης (logistics).

Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 57.561.755,79 € και ο συνολικός επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός σε 57.297.428,02 €. Η συνολική αιτούμενη ενίσχυση ανέρχεται σε 22.143.474,23 €, που αφορά στο σύνολό της στη μορφή της επιχορήγησης.

Τέλος, τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια έχουν ως τόπο εγκατάστασης: τα 22 τη Ζάκυνθο, τα 15 την Κέρκυρα, τα 12 την Κεφαλονιά και το 1 τη Λευκάδα.

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer