Σήμερα Κυριακή στην Αίθουσα Διαλέξεων του Α΄Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου
4η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης “ΥΠΕΡΙΩΝ”
Κοινωνία
23/10/2016 | 09:44

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι της Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 και τα τις συμπληρωματικές προς αυτά διατάξεις των άρθρων 10,12,17,23,24 και 25 του καταστατικού της  Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ» και ύστερα από απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο  στην συνεδρίασή του  Υπ΄ Αριθ 9 της 26ης Σεπτεμβρίου 2016 , σας καλούμε στην  4η Γενική Εκλογοαπολογιστική  Συνέλευση, που θα γίνει στις 23  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στην Αίθουσα  Διαλέξεων  του Α΄Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενότητα 1η:    Λογοδοσία επί των πεπραγμένων – Οικονομικά – Προτάσεις – Στόχοι

α.         Λογοδοσία Προέδρου του  απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα 2015 – 2016.

β.         Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία για το 2015-2016.

γ.         Έκθεση του Διαχειριστικού Ελέγχου, που έκανε η εξελεγκτική επιτροπή για το έτος 2015- 2016.

δ.         Έγκριση του Απολογισμού Δράσης του  Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015 – 2016.

ε.         Έγκριση του οικονομικού ισολογισμού και της ταμιακής διαχείρισης για το έτος 2016.

στ.       Απόδοση ευθυνών και απαλλαγή του απερχόμενου  Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015-2016.

ζ.          Προτάσεις του απερχόμενου   Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών για το έτος 2016-2017, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση όλων των ενεργειών που ήδη έγιναν για την Ίδρυση και   Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.) ΑμεΑ, σε 8ωρη καθημερινή βάση με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

η.         Έκθεση συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2017.

Ενότητα 2η:       Συζήτηση προτάσεων-στόχων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών  της Γενικής Συνέλευσης για την μελλοντική δράση της Ενώσεως.

α.         Εγγραφή ομιλητών – εισηγητών.

β.         Τοποθέτηση εισήγηση κάθε ομιλητού.

γ.         Παρουσίαση υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

δ.         Παρουσίαση των εκπροσώπων της Ενώσεως στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας  Ατόμων με  Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με Α.).

Ενότητα 3η:        Αρχαιρεσίες για την εκλογή:

α.         Του νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτική Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού.

β.         Των Συνέδρων που θα εκπροσωπήσουν την Ενωση «ΥΠΕΡΙΩΝ»  στο Εκλογοαπολογιστικό  Συνέδριο της  ΕΣΑμεΑ, για τους οποίους η ψήφος ασκείται παρουσία δικηγόρου και:

(1) Μόνο προσωπικά και όχι με εξουσιοδότηση.

            (2) Μόνο από γονείς και  κηδεμόνες ΑμεΑ, καθώς και από ΑμεΑ υποστηριζόμενης εκπροσώπησης.

γ.         Για τον λόγο αυτό η κάλπη θα παραμείνει ανοικτή και μετά την λήξη της Γενικής Συνέλευσης,   ώστε να δοθεί ευκαιρία να ψηφίσουν και οι δύο γονείς ή κηδεμόνες των ΑμεΑ ή οι ίδιοι οι ΑμεΑ υποστηριζόμενης εκπροσώπησης.      

Σε ότι αφορά την διαδικασία των αρχαιρεσιών υπενθυμίζονται τα παρακάτω:

α.         Σύμφωνα με το άρθρο 23  του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη που έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης

β.         Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 26 του καταστατικού, δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα διοίκησης έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη που έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο την υποψηφιότητά τους.

γ.         Σύμφωνα με τα ίδια επίσης άρθρα 12 και 26,   του καταστατικού, τα Συνεργαζόμενα και Συνδεμένα μέλη μπορούν να μετέχουν με τον νόμιμο εκπρόσωπό τους στη Γενική Συνέλευση, έχουν μία (1) ψήφο, και μπορούν να ψηφίζουν τα πεπραγμένα και να εκλέγουν, αλλά όχι να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης.

δ.         Σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού,  για την διευκόλυνση των μελών της Ενώσεως που   αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω του προβλήματος του ατόμου με αναπηρία  που προστατεύουν, επιτρέπεται  η συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στην ψηφοφορία, καθώς και στις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με σχετική επιστολή του μέλους προς την Ένωση που θα συνοδεύεται από κλειστό φάκελο που θα περιέχει το ψηφοδέλτιο της επιλογής του μέλους αυτού, ή με γραπτή εξουσιοδότηση του μέλους προς άλλο μέλος της Ενώσεως ( έτερο γονέα ή τρίτο),  να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες αντί αυτού.

ε.         Σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα (1)  από τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από όλους, απαιτείται, τα μέλη που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπηση ή με κλειστή επιστολή,  να έχουν λάβει έγκαιρα τον κατάλογο υποψηφίων.

Γι αυτό παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ή στην εξελεγκτική επιτροπή ή ως Σύνεδροι εκπρόσωποι  της Ενώσεώς μας στο Εκλογοαπολογογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.με Α.,  να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους γραπτά, με γράμμα ή με φαξ , το αργότερο ως τις 14 Οκτωβρίου 2016, για να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής των καταλόγων στο εκλογικό σώμα , μαζί με τον Απολογισμό Δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε,  ότι  η συμμετοχή μας ως  μελών της Ενώσεως στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος (γ) του καταστατικού, αποτελεί θεμελιακή υποχρέωση όλων μας.

Χωρίς τη συμμετοχή της πλειοψηφίας των μελών, δεν μπορεί να υπάρχει Γενική Συνέλευση και φυσικά δεν μπορούν να παρθούν αποφάσεις για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαιτέρως μάλιστα όταν σε αυτή θα εκλεγεί και το νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο θα εκλεγούν, για πρώτη φορά και φίλοι της Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ» στην σύνθεσή του.

Με την συμμετοχή επίσης όσο δυνατόν περισσοτέρων μελών μας, θα καταστεί δυνατή η εκλογή μεγαλύτερου αριθμού Συνέδρων στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ., αφού, με βάση το καταστατικό της, εκλέγονται 1:50 ψηφίσαντα μέλη.

Πιστεύουμε σε μια άμεση ανταπόκρισή σας, στην πρόσκληση αυτή, ιδιαίτερα μάλιστα στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τα όργανα διοίκησης της Ενώσεως «ΥΠΕΡΙΩΝ»,  Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή, καθώς για την εκπροσώπησή μας στο Συνέδριο της Ε.Σ.Α.με.Α.

Για την Ένωση Προστασίας

της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «ΥΠΕΡΙΩΝ»

Η Πρόεδρος

Σοφία Μαροπούλου Ζαφειράτου

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer