Από την Περιφέρεια
2.600.000 ευρώ για την κατασκευή του ανοιχτού Θεάτρου «Δ. Λαυράγκα» στα Ραζάτα
20/01/2019 | 16:53

Τη συμμετοχή της ΠΙΝ στις προσκλήσεις ένταξης στρατηγικών έργων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V -A GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020, ( COOPERATION PROGRAMME INTERREG V -A GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020), σε δύο προσκλήσεις, που αφορούν, την ανέγερση ενός «Ανοιχτού Θεάτρου» στην Π.Ε. Κεφαλληνίας καθώς και την ανέγερση κτιριακής υποδομής στο πλαίσιο του ίδιου οικοπέδου, προϋπολογισμού  2.600.000 ευρώ και τη διοργάνωση παιδικού  φεστιβάλ χορωδιών, σε  περιφερειακό  και διασυνοριακό επίπεδο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, την Κυριακή 20.01.2019.

Οι προσκλήσεις αφορούν τους εξής άξονες:

-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικού πλεονεκτήματος της περιοχής του προγράμματος.

Τίτλος έργου :  Thematic_Routes&_Networks_Proposal (Θεματικές -Προγράμματα & -Δίκτυα προβολής)

Ο  άξονας  αυτός υποστηρίζει  τη  δημιουργία πολιτιστικών  υποδομών  οι οποίες  θα αναβαθμίσουν και θα αναδείξουν το πολιτιστικό προϊόν της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η Πρόταση της ΠΙΝ αφορά την ανέγερση ενός «Ανοιχτού Θεάτρου» στην Π.Ε. Κεφαλληνίας και την ανέγερση κτιριακής υποδομής στο πλαίσιο του ίδιου οικοπέδου, προϋπολογισμού 2.600.000,00 € .

ΑΞΟΝΑΣ 1.1.: ClustersandIncubators(Συστοιχίες και εκκολαπτήρια). Παροχή καινοτομίας σε υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης συμπλεγμάτων πέρα από τα σύνορα για να προωθηθεί ο ανταγωνισμός.

Τίτλος έργου:  Holisticnetworkingofcreativeindustriesviaincubation (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών βιομηχανιών μέσω επώασης)

Η πρόταση αναφέρεται στην προώθηση της Δημιουργικής Βιομηχανίας.   Στο πλαίσιο του προγράμματος η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα υποστηρίξει τη διοργάνωση ενός  παιδικού  φεστιβάλ χορωδιών,  πρώτα  σε περιφερειακό  και  στη συνέχεια  σε διασυνοριακό επίπεδο, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

H  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είχε ιστορία και παράδοση στον πολιτισμό. Οι ευρωπαϊκές επιρροές που δέχτηκε από πολύ νωρίς είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου πολιτιστικού προϊόντος αποτελούμενο από διάφορες μορφές τέχνης. Η Δημιουργική Βιομηχανία στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό της και την ιστορία της. Αναγνωρίζοντας αυτό, η ΠΙΝ ως φορέας υποστηρίζει  την Δημιουργική Βιομηχανία και αντιμετωπίζει το κομμάτι αυτό ως ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και προβολή του πολιτιστικού της προϊόντος μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας του προγράμματος.

Το  φεστιβάλ  αυτό θα  υποστηριχθεί  τεχνικά και  επιστημονικά  από τη  δημιουργία  ενός Στούντιο Ηχογράφησης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.