Την χείρα σου την αψαμένην,την ακήρατον κορυφήν του Δεσπότου, μεθ'ης και δακτύλω αυτόν,ημίν καθυπέδειξας έπαρον υπέρ ημάς,Βαπτιστά,ώς παρρησίαν έχων πολλήν.
Έτοιμος Ιερος Ναός Αγ. Ελευθερίου για την Εορτή των Θεοφανειων!
Οικονομία
05/01/2015 | 16:41

Του Αντώνη Καγγελάρη

Την χείρα σου την αψαμένην,την ακήρατον κορυφήν του Δεσπότου,

μεθ’ης και δακτύλω αυτόν,ημίν καθυπέδειξας

έπαρον υπέρ ημάς,Βαπτιστά,ώς παρρησίαν έχων πολλήν.

Και γαρ μείζων των προφητών απάντων,ύπ’ αυτού μεμαρτύρησαι.

Τους οφθαλμούς σου πάλιν δε,τους το Πανάγιον Πνεύμα κατίδοντας,

ως εν είδει περιστεράς κατελθόν,αναπέτασον προς αυτόν Βαπτιστά,

ίλεων ημίν απεργασάμενος.

Και δεύρο στήθι μεθ’ ημών,

επισφραγίζων τον ύμνον,και προεξάρχων της πανηγύρεως.
Έτοιμος Ιερος Ναός Αγ. Ελευθερίου για την Δεσποτικη Εορτή των Θεοφανειων!

theofaneia theofaneia2 theofaneia3 theofaneia4

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia