Πρόκειται για μια «ευεργετική» ρύθμιση
11 επιχειρήσεις απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη λόγω εποχικής τους λειτουργίας!
29/09/2017 | 14:25

Ένα από τα ενδιαφέροντα θέματα του χθεσινού δημοτικού συμβουλίου ήταν εκείνο της έγκρισης απόφασης της οικονομικής επιτροπής σχετικά με τον χαρακτηρισμό επιχειρήσεων της Κεφαλλονιάς ως «εποχικά λειτουργούσες», ώστε να υπαχθούν στο νόμο 429/1976 αρ. 5, παρ. 2 και να «γλιτώσουν» τα δημοτικά τέλη για όσους μήνες δεν λειτουργούν.

Πρέπει να πούμε ότι στην ουσία το δημοτικό συμβούλιο κλήθηκε να επικυρώσει την απόφαση της οικονομικής επιτροπής, στην οποία διαβιβάστηκαν 14 αιτήσεις επιχειρήσεων του νησιού μας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ελεγχθούν και να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στο άρθρο 5 παρ. 2 του νόμου 429/1976. Για το θέμα έγινε προέλεγχος από ειδική επιτροπή και τελικά αφού το θέμα συζητήθηκε και από τα μέλη της οικονομικής, αποφασίστηκε να υπαχθούν οι 11 από τις 14 στο νόμο που τις χαρακτηρίζει «εποχικά λειτουργούσες».

Πρόκειται για μια «ευεργετική» ρύθμιση ουσιαστικά, ενώ όσες αιτήσεις δεν έχουν «αίσιο αποτέλεσμα γιατί ο έλεγχος δεν αποδεικνύει ότι δεν λειτουργούν το χειμώνα μπορούν να κάνουν «ένσταση». Εκείνο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι το γεγονός πως σημαντικό ρόλο παίζει κατά τον έλεγχο η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν αποδειχθεί μεγάλη κατανάλωση δεν γίνεται δεκτή η αίτηση του αιτούντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να ελεγχθούν και να εισαχθούν στην εποχική λειτουργία που τους δίνει τη δυνατότητα να μην πληρώνουν τέλη δημοτικά. Είναι κι αυτό μια «ανάσα» μέσα στη γενικότερη «φοροεπιδρομή» της Κυβέρνησης…