Θα ενισχυθούν έργα προϋπολογισμού από 30.000-300.000 ευρώ στην μεταποίηση και από 20.000-200.000 ευρώ στους λοιπούς επιλέξιμους κλάδους.
Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:
Κοινωνία
24/03/2011 | 07:26

1.Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ ότι παρατείνεται μέχρι 30 Απριλίου ο χρόνος υποβολής των προτάσεων των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών για κατάρτιση εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1 – 25 άτομα  Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μέσω διαδικτύου http://laek.oaed.gr.Παρατείνεται, επιπλέον, ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2011.

2 Έγινε προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» που παρέχει κίνητρα στους πολίτες άνω των 18 που θέλουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική καινοτομία, Επιπλέον, μέσω του προγράμματος επιδιώκεται να ενισχυθούν υφιστάμενες μικρές , πολύ μικρές και νεοσύστατες επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα.

Θα ενισχυθούν έργα προϋπολογισμού από 30.000-300.000 ευρώ στην μεταποίηση και από 20.000-200.000 ευρώ στους λοιπούς επιλέξιμους κλάδους. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται: Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός- Πληροφορική- Κτιριακά- Πιστοποίηση προϊόντων και συστημάτων-Λειτουργικές δαπάνες-Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων κ.λ.π. Η επιδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή ξεκινά από 25%.Σημειώνεται ότι χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η ουσιαστική μείωση της γραφειοκρατίας -τουλάχιστον στην αρχική φάση. Η  «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ, www.efepae.gr) και των φορέων του υπουργείου Ανάπτυξης (www.antagonistikotita.gr, www.ggb.gr )- όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω.

O Πρόεδρος

Θεόφιλος Μιχλάτος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer