Θα ξεκινήσουν από 14/10/15 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την κατάρτιση και πιστοποίηση στις γνώσεις Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.
Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Κεφαλληνίας ενημερώνει
Κοινωνία
10/10/2015 | 10:29

Το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Κεφαλληνίας (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» ενημερώνουν ότι θα ξεκινήσουν από 14/10/15 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την κατάρτιση και πιστοποίηση στις γνώσεις Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7716/89356/14-8-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β ́1700), το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α ́8) (Τέλους Εξέτασης) ορίζεται ως εξής:
Α) Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).
Β) Από την 27η Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί του Ν. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους που θα διατίθεται είτε από το Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Κεφαλληνίας είτε από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Κεφαλληνίας που βρίσκεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Κεφαλληνίας (Πρώην Νομαρχία/Πλ. Π. Βαλλιάνου – Διοικητήριο – Αργοστόλι) Η διαδικασία των πιστοποιήσεων, αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 26/10/2015 και για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Σχετική εγκύκλιος με υπόδειγμα ερωτήσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr/images/stories/
docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/SYSXOPIS_ERWTHSEIS_v.6.1_071815.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Κεφαλληνίας, στο τηλέφωνο 2671360644

Εκ του Γραφείου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ