Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την καταβολή του
Την Πέμπτη καταβάλλεται το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ
Κοινωνία
17/12/2014 | 10:59

Την Πέμπτη καταβάλλεται στους δικαιούχους το οικογενειακό επίδομα του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι η καταβολή του επιδόματος γίνεται έναν μήνα νωρίτερα από τον αρχικό υπολογισμό, καθώς τα χρήματα επρόκειτο να πιστωθούν στους λογαριασμούς τον Ιανουάριο.

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται:

α) στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν δικαιούνται οικογενειακό επίδομα από τον εργοδότη τους βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Νόμου, Κανονισμού Επιχείρησης ή άλλων διατάξεων, είτε δικαιούνται από τον εργοδότη τους ποσό επιδόματος ίσο ή μικρότερο από εκείνο που χορηγεί ο ΔΛΟΕΜ για τον ίδιο αριθμό παιδιών (σχετ. ν.δ. 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ» και άρθρο 18 παρ. 4 ν. 1346/83)

β) στους απασχολουμένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον εργάζονται με συνθήκες που απαντώνται στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (αρθ. 1 παρ. 1 ν. 4075/2012)

γ) στους απασχολουμένους σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β΄ βαθμού (αρθ. 1 παρ.2 4075/2012).

Από το άρθρο πρώτο της παραγράφου Α΄ υποπαράγραφος ΙΑ.3 εδάφιο 1.Α΄του ν. 4254/2014 (Α΄85), προκύπτει ότι το 2014 είναι το τελευταίο έτος καταβολής του οικογενειακού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, τα δε ανά κατηγορία ποσά του συγκεκριμένου επιδόματος μειώνονται στο μισό των χορηγουμένων κατά το έτος 2013.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την καταβολή του

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

α) η πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ημερών εργασίας
β) ή τουλάχιστον δίμηνη τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας
γ) ή τουλάχιστον δίμηνη συνεχής ανικανότητα για εργασία
δ) ή τουλάχιστον δίμηνη αποχή από την εργασία λόγω άδειας κυοφορίας-λοχείας.

Τονίζεται ότι ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης δεν μπορεί να θεωρηθεί ο χρόνος χορηγηθείσας από τον ΟΑΕΔ Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, διότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Τα παιδιά για τα οποία καταβάλλεται οικογενειακό επίδομα πρέπει:

– να έχουν ηλικία μέχρι 18 ετών ή μέχρι 22 ετών, αν σπουδάζουν
– να είναι ανίκανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα
– να είναι άγαμα
– να διαμένουν στην Ελλάδα ή σε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer