Η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Δεκέμβριο του 2016
Την Πέμπτη η πληρωμή διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων
30/01/2017 | 11:37

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή του Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών –Μεταμοσχευμένων για το μήνα Δεκέμβριο του 2016  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  2- 2 -2017.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο 2671362703 κα. Καραδημήτρη Ιωάννα.