Την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο όμιλος Μαρούλη επιβεβαιώνει η έκπτωση και αντίστοιχα η υποκατάσταση από σειρά εργολαβιών
Σφίγγει η θηλιά γύρω από τον όμιλο Μαρούλη
Οικονομία
11/11/2014 | 09:54

Την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο όμιλος Μαρούλη υπό την ομπρέλα του οποίου βρισκόταν η ΑΕΓΕΚ που σήμερα ελέγχουν οι τράπεζες και η Ιόνιος ΑΕ, επιβεβαιώνει η έκπτωση και αντίστοιχα η υποκατάσταση από σειρά εργολαβιών, τις οποίες είχε αναλάβει τα προηγούμενα χρόνια με πολύ μεγάλες εκπτώσεις.

Στις 8 Ιουλίου με απόφαση που  υπογράφει ο υπουργός Υποδομών κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαιώνεται η υποκατάσταση της εταιρείας για την κατασκευή της Γ΄ Φάσης του λιμένα της Ηγουμενίτσας από τον Άκτωρα συνολικού προϋπολογισμού 39 εκ. ευρώ.

Συγχρόνως πιστοποιείται η έκπτωση της εταιρείας από δύο επεισοδιακές εργολαβίες στην Αμβρακία που ήταν κάποια από τα ελάχιστα δημόσια έργα που κατασκεύαζε το τελευταίο διάστημα μετά πολλών εμποδίων.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο «για τις δύο αυτές περιπτώσεις προκειμένου να γίνουν αποδεκτές οι υποβληθείσες από αυτήν ενστάσεις και να συνεχιστούν τα έργα, προέβη στη σύσταση κατασκευαστικών κοινοπραξιών (Ιόνιος ΑΕ-ΑΕΓΕΚ-Consorzio Stabile Italimprese), τις οποίες υπέβαλε για έγκριση και ήδη για τη μία εξ αυτών έχει εκδοθεί και σχετική εγκριτική απόφαση».

Ωστόσο τα έργα προϋπολογισμού 350 εκ. ευρώ έχουν περάσει από σαράντα κύματα και πολλοί είναι εκείνοι που αμφισβητούν την ικανότητα της εταιρείας να ολοκληρώσει τις εργολαβίες.

Την υποκατάστασή της από την θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ με την οποία ο όμιλος Μαρούλη έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς και στο μετρό της Θεσσαλονίκης, με απόφαση των τραπεζών, είχε ζητήσει με αίτησή της η εταιρεία την 1 Ιουλίου.

Η Ιόνιος ΑΕ, η οποία είχε υπογράψει την σύμβαση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στις 8 Αυγούστου  του 2011 με έκπτωση 47% στην αίτησή της  επικαλείται σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της υποκατάστασης, η εταιρεία στα τρία χρόνια εγκατάστασή της στο έργο έχει εκτελέσει μόλις το 2,5% (εκσκαφές, διάστρωση στραγγιστικής στρώσης άμμου στην περιοχή του σιδηροδρομικού πορθμείου) με αποτέλεσμα η συνολική πιστοποίηση να μην υπερβαίνει τα 236.065 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία είχε κηρυχθεί με απόφαση των υπηρεσιών του υπουργείου Υποδομών έκπτωτη πριν ένα χρόνο για μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων στο έργο.

Ωστόσο είχε υποβάλλει ένσταση η οποία είχε γίνει αποδεχτεί και ενώ με απανωτές παρατάσεις ο χρόνος περαίωσης του  έργου επιμηκύνθηκε από το Φεβρουάριο του 2016 στο Μαίο του 2017 και αφού είχε καταβληθεί στην τεχνική εταιρεία προκαταβολή ύψους 2,9 εκ. ευρώ.

Τον περασμένο Απρίλιο κηρύχθηκε έκπτωτη για δεύτερη φορά. Η Ιόνιος ζήτησε αρχικά την ακύρωση της απόφασης και εν συνεχεία την υποκατάστασή της από τον Άκτωρα για τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου.
Με βάση την απόφαση η υποκατάσταση θα γίνει με τις τιμές και τους όρους της αρχικής σύμβασης καθώς ενδεχόμενη οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου θα προκαλέσει δικαστικές περιπλοκές, με συνέπεια την καθυστέρηση της ανάθεσης του υπολειπομένου έργου και της ολοκλήρωσής του.

Τονίζεται μάλιστα ότι ο Άκτωρας έχει διαθέσιμο όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό για έναρξη των εργασιών (πλωτούς γερανούς, συγκρότημα κατασκευής κυψελωτών κιβωτίων, συγκρότημα κατασκευής στραγγιστηρίων, χαλικοπασσάλων κλπ.), ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο λιμάνι της Πάτρας όπου ολοκλήρωσε την εκτέλεση ανάλογων εργασιών.

Σε ότι αφορά τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της Ιόνιος αυτές θα περιορισθούν στο 5% του συνολικού ποσού και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Το υπόλοιπο 95% των εγγυητικών επιστολών θα αντικατασταθεί από τον Άκτωρα με την προσκόμιση από αυτόν νέων ισόποσων εγγυητικών επιστολών.

Πηγή: newmoney.gr

eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer