Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες και θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των τμημάτων της εταιρείας , με την καθοδήγηση 2 εκπαιδευτών. Έτσι σε 25 άνεργους νέους και νέες από το νομό μας δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτούν ενώ παράλληλα θα αμείβονται.
Συνεργασία Περιφέρειας – Ιχθυοτροφείων σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων
Κοινωνία
02/02/2012 | 21:07

Τα Κ.Ε.Κ Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς ανέλαβαν την υλοποίηση του Επιχειρησιακού  προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ως στόχο την εκπαίδευση 7.500 ατόμων στην Ελληνική επικράτεια σε επαγγέλματα της «πράσινης οικονομίας» που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων Στο  πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα  « Βιολογικός Ιχθυοκαλλιεργητής » θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα  Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς .Τα Ιχθυοτροφεία στο πλαίσιο της προσφοράς τους στην τοπική κοινωνία αποδέχθηκε την πρόταση των Κ.Ε.Κ και  ανέλαβαν  την πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες (512 ώρες) , και θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο των τμημάτων της εταιρείας , με την καθοδήγηση 2 εκπαιδευτών . Έτσι σε 25 άνεργους νέους και νέες από το νομό μας δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε κάτι καινούριο ενώ παράλληλα θα αμείβονται.  Μετά το τέλος  της  πρακτικής άσκησης  8 εκπαιδευόμενοι  θα προσληφθούν για  ένα  τρίμηνο στην επιχείρηση, ενώ είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς να απασχοληθούν και εν συνεχεία στην εταιρεία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 324.000 € . Τα χρήματα αυτά όχι μόνο  βοηθούν στην απασχόληση  και την εκπαίδευση  των νέων , αλλά συνεισφέρουν στην απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων , και στην τόνωση  της τοπικής αγοράς.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα :
http://www.eye-ekt.gr

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer