Με 17 θέματα ημερήσιας διάταξης τη Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 18.30.
Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο
dhmotiko
Πολιτική
29/05/2014 | 20:45

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (25η συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 2 Ioυνίου 2014 ημέρα Δευτέρα & ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διαταξης. :
Όλα τα παρακάτω θέματα είναι κατεπείγοντα και κρίσιμα για την λειτουργία του Δήμου

1. Αποδοχή μελετών έργων:
Α. «Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλλονιάς – Γ’ Φάση»
Β «Κατασκευή υποδομών προσωρινής μετεγκατάστασης 4ου Δημοτικού σχολείου Αργοστολίου ( Α΄Φάση).
Γ.«Κατασκευή υποδομών προσωρινής μετεγκατάστασης 4ου Δημοτικού σχολείου Αργοστολίου ( Β΄Φάση).
Δ « Σπηλαίωση Μόλου στο Τουριστικό Αγκυροβόλιο Αγ. Ευφημίας.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

2. Αποδοχή απόφασης και των όρων ένταξης της πράξης:
«Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου στην Κεφαλονιά » με κωδικό MIS¨474154¨στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι ».
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

3. Αποδοχή απόφασης και των όρων ένταξης της πράξης:
«Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου στην Κεφαλλονιά» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι ».
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

4. Συμπλήρωση της 28/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFOKIOSKS) ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Εργασίες ολοκλήρωσης – ασφαλτόστρωσης δημοτικής οδού μέσω Καλόν Όρους προς Πατρικάτα», προϋπολογισμού 180.000,00€.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Σολωμός

6. Συζήτηση επί ενστάσεως αναδόχου του έργου « Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα στο Δημοτικό Σταδιο Κεραμειών Δ.Ε. Λειβαθούς Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

7. Ορισμός εκπροσώπων στην τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτηρα.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Σολωμό

8. Έγκριση των αρ.96/2014 και 106/14 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους & Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2014
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

9. Εγκριση της αρ.09/14 απόφασης του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠ σχετικά τροποποίηση απόφασης για καταβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ

10. Έγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας»
ΕΙΣ: Πρόεδρος

11. Έγκριση δημοπράτησης ακινήτου στη θέση Υπαπαντή Πεσσάδας Δ.Ε. Λειβαθούς.
ΕΙΣ:Οικονομική Υπηρεσία

12. Aπ΄ ευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας Ι.Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου Σιμωτάτων .
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

13. Λήψη απόφασης σε αίτημα για παραχώρηση οχήματος στην ΚΕΔΗΚΕ
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

14. Ορισμός ελεγκτών στην ΚΕΔΗΚΕ
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

15. Λήψη απόφασης για άδεια λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στη Σάμη .
ΕΙΣ: Γρ. Αδειοδοτήσεων

16. Διαγραφές – Επιστροφές
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

17. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ