Με 17 θέματα ημερήσιας διάταξης, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο Κέφαλος"
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
05/03/2014 | 11:37

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε συνεδρίαση, (11η συνεδρίαση)  του Δημοτικού   Συμβουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου)  στις  8  Μαρτίου 2014  ημέρα Σάββατο   & ώρα 10.30  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.  Αποδοχή μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Δ. ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΕΛΙΚΑ» ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΑΖΑΤΩΝ»

ΕΙΣ:  Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

2.   Επανασυζήτηση της  αρ.  221/13 απόφασης

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

3.   Πρόσληψη προσωπικού λόγω εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

4.  Έγκριση του αρ. 1/2014 Πρακτικού Επιτροπής Εκτ/σης Αξίας ακινήτων

ΕΙΣ:  Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

5.  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

6.    Αποδοχή των όρων για υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013».

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

7.   Αποδοχή απόφασης και των όρων ένταξης  της πράξης:

«Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κεφαλλονιάς» με κωδικό MIS 470246 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού

8.   Έγκριση μελέτης για το έργο « Προσθήκη χώρων υγιεινής και μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Σάμης .

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

9.   Έγκριση μελέτης του έργου: « Κατασκευή Δημοτικού  δρόμου οικισμού  Φαρακλάτων.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής

1. Τοίχος αντιστήριξης στην Οδό 21ης Μαϊου

2.  Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας οικισμού Βλαχάτων

ΕΙΣ:  Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

11.         Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου : « Κατασκευή λιθοδομής στη θέση «Ορκός» στα Φάρσα.

ΕΙΣ:   Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

12.         Παραλαβή μελέτης « Σύνταξη τοπογραφικών υποβάθρων για την χάραξη αιγιαλού και παραλίας όρμου *Αθέρα*   Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

13.         Εγκριση παράτασης περαίωσης  εργασιών έργου: « Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου έργο  Θουκυδίδη Βαλεντή»

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

14.         Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης 25037ΕΚ00113 (εντός ορίων οικισμού Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Παλικής ) σε σχέση με το γεωτεμάχιο 250370401037 στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

15.         Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Πεσσάδας Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Δ/νση Υπηρεσίας  Δόμησης

16.         Συμπλήρωση της αρ. 199/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επί του καθορισμού δικαιώματος βοσκής έτους 2014.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

17.         Λήψη απόφασης για έγκριση πραγματοποίησης συναλλαγών από τους  λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος Κεφαλλονιάς στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος μεσω internet banking.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

dhmotiko

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia