Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου τη 1 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο με 24 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή
Πολιτική
15/12/2014 | 18:38

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου τις 1 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Θέατρο με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή αρχιτεκτονικής και Η/Μ μελέτης του έργου: «Αλλαγή χρήσης χώρου Παλαιού Τελωνείου Ληξουρίου σε χώρο Ενυδρείου – Εκθετηρίου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
EΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Λυκούδης Δ.

2. Αποδοχή περιουσίας της Εταιρείας Προστασίας της Φύσης ύστερα από διάλυσή της.
EΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Γαρμπή Σοφία

3. Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για τη διαχειριστική περίοδο από 14-6-2011 έως και 31-12-2012.
EΙΣ: Πρόεδρος κ. Κωνσταντάκης Αγγελος.

4. Έγκριση της αριθμ. 137/2014 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. σχετικά με μετατόπιση περιπτέρων στη Παραλιακή Ζώνη Αργοστολίου.
EΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

5. Έγκριση της αριθμ. 504/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς σχετική με « Καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το έτος 2015».
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

6. Ψήφισμα σχετικό με κάλυψη κενών οργανικών θέσεων αστυνομικών υπηρεσιών Αστ/κής Δ/νσης Κεφ/νιας.
EΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

7. Ορισμός μελών για συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κεφ/νιάς (άρθρο 13 παρ.3 Ν 3013 2002).
EΙΣ: Α/Δ κ. Σ Ματιάτος
8. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών δημοτών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, μειώσεις ενοικίων.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

9. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλλονιάς – Ιθάκης.
EΙΣ: Πρόεδρος κ. Τζωρτζάτος Γ.

10 .Επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

11. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2014.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

12. Διάθεση ποσοστού ΣΑΤΑ τρέχοντος έτους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ

13. Συμπλήρωση – Τροποποίηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Δήμου Κεφ/νιάς.
EΙΣ: Α/Δ κ. Κεκάτος Ε.

14. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ως κατεπείγουσες σε
συνέχεια των σεισμών που έπληξαν την Κεφ/νια – Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ

15. Σχετικά με αιτήσεις δημοτών για μείωση ανταποδοτικών τελών.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

16. Έγκριση δαπανών
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

17. Ορισμός εκπροσώπων για την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία « ΕΝΙΑΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Α.Ε»
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

18. Ορισμός δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου
με τίτλο « Κατασκευή πεζοδρομίων στην τοπική κοινότητα Δαυγάτων .
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Λυκούδης Δ.

19. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων προς εκποίηση ( άρθρο 186 του Ν.
3463/2006)
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

20. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41 € σύμφωνα με το
Π.Δ. 171/87.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

21. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής δημοτικών υπηρεσιών, εργασιών, μεταφορών άνω των
2.934,70€ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,67και 70 του Π.Δ. 28/80.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

22. Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης δημοτικών υπηρεσιών, εργασιών,
μεταφορών και του ευλόγου της δαπάνης έως του ποσού των 2.934,70€ σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 14 και 70 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80.
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

23. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης φορολογιοκών διαφορών έτους 2015 .
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

24 . Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών που σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων
(Π.Δ. 28/80 άρθρο 67 παρ. 3)
EΙΣ: Α/Δ κ. Γαρμπή Σ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer