Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διατάξης θα συζητηθεί και η μετονομασία του Αεροδρομίου μας σε "Άννα Πολλάτου"
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
13/10/2014 | 10:09

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (39η ) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), την 13η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα & ώρα 18:30 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1) Μετονομασία Κρατικού Αερολιμένα Κεφαλληνίας.
ΕΙΣ: κος Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

2) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής στη Κέρκυρα , την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014,των εκλεγέντων εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων ( Π.Ε.Δ.Ι.Ν ) .
ΕΙΣ : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

3) Έγκριση των αριθμ : 96/14, 306/14, 310 /14,415/14 και 422/14. αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποιήσεις Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014
ΕΙΣ : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

4) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης & διαμονής.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος Τουριστικού Προγραμματισμού και Προβολής κος Ε. Κεκάτος

5) Τροποποίηση της ομάδας Διοίκησης – Παρακολούθησης της υλοποίησης έργου «INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY – APREH»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Σ. Γαρμπή

6) Τροποποίηση της ομάδας Διοίκησης – Παρακολούθησης της υλοποίησης έργου «VALORISATION OF THE COMMON IDENTITY AROUND THE STONE – V.I.S”»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Σ. Γαρμπή
7) Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικ .Έτους 2014 Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου .
ΕΙΣ : Δ/ντης Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου .

8) Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Ποσών
ΕΙΣ : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

9) Ορισμός διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος Κεφαλονιάς σε Τραπεζικά καταστήματα από 01/09/2014 και εφεξής
ΕΙΣ : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

10) Έγκριση δαπανών:
A) Διαμονής και διατροφής κλιμακίου της ΕΥΔΑΠ στην Κεφαλλονιά.
Β ) Διατροφής τμήματος της ΕΜΑΚ κατά την περίοδο των Σεισμών .
Γ ) Διατροφής μελών Εφορευτικών Επιτροπών Δ.Ε Παλικής .
Δ.) Αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου Σ.Ν Μπρέγιαννος –Γ.Ν. Μπρέγιαννος και
Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε
Ε ) Διαφήμισης και Τουριστικής Δήμου σε Τουριστικά Περιοδικά κλπ
Στ) Αναμνηστικών Δώρων .
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Σ. Γαρμπή

11) Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση επισκευών στη στέγη του ΚΤΕΛ.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κα Σ. Γαρμπή

12) Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Κεφαλονιάς» με κωδικό MIS 483367 στο ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής » στην πρόσκληση 59 του
ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ.
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού
13) Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης των υλικών του Διαγωνισμού «ΚΟΜΠΑΚΤ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΒΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΟΜΗΤΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
14) Έγκριση της αριθμ. 30/2014 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με χορήγηση αδείας αποκατάστασης φωτιστικών σωμάτων στο χώρο της παιδικής χαράς Αγίας Άννας Καρδακάτων .
ΕΙΣ : Α/ Δήμαρχος Σ. Ματιάτος

15) Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παράδοσης των μηχανημάτων, των φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π. Ε Κεφαλληνίας και του Δήμου Κεφαλλονιάς .
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

16) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση χώρων ΧΑΔΑ τέως Κοινότητας Ομαλών Δήμου Κεφαλλονιάς» Αναδόχου Γερ. & Παν. Παπανικολάτου Ο.Ε.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

17) Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Πρωτοκόλλου νέων τιμών του έργου « Κατεδάφιση
κτιρίων ή τμημάτων αυτών, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη από τον σεισμό της 26-01-2014, και 3-2-14 στο Δήμο Κεφαλλονιάς»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

18) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υποδομών προσωρινής μετεγκατάστασης 4ου Δημοτικού σχολείου Αργοστολίου ( Α΄Φάση). »
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

19) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Βλαχάτων» Αναδόχου Κ/Ξ Γερ. Μοσχονάς-Στ. Θεοδωρόπουλος..
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

20) Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων :
Α) «Αντικατάσταση κουφωμάτων Α΄ ορόφου Δημοτικού καταστήματος Αργοστολίου»
Β) Εργασίες συντήρησης κτιρίων ΚΕΠ Δήμου Κεφαλλονιάς
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

21) Έγκριση παράτασης εργασιών για το 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : « Αποχέτευση Σκάλας» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ με κωδικό Ο Π Σ 296393.
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
22) Έγκριση παράτασης του έργου «Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου, έργο Θουκυδίδη Βαλεντή»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

23) Παραλαβή μελετών έργων:
Α ) Ασφαλτόστρωση προαύλιων χώρων Σχολείων Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
Β ) Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφημίας Δ.Ε. Πυλαρέων .
Γ ) Πολιτιστικό Κέντρο Μαρίνου Αντύπα στον Οικισμό Φερεντινάτων –
Αποπεράτωση
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

24) Τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου (1) «Μελέτες έργων συλλογής ,μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Λειβαθούς » της πράξης (340364) « Έργα Συλλογής, Μεταφοράς Επεξεργασίας και διάθεσης Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς Δήμου Κεφαλλονιάς » (αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας ).
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer