Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο Κέφαλος", με 16 θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
08/04/2016 | 16:01

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 6η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  12  Απριλίου 2016   ημέρα Τρίτη και  ώρα  18.30    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

 1. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών με τίτλο: α)Προμήθεια μελανιών – μελανοταινιών – τόνερ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή,

β)Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος (νέα μελέτη).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

 1. Έγκριση μελετών και προσδιορισμός εκτέλεσης διαγωνισμού αυτών με τίτλο:

α) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Πυλαρέων,

β) Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς Δ.Ε. Αργοστολίου

ΕΙΣ: κ. Σ.  Παρίσης Προϊστάμενος Τμήματος Δ/νσης Υπηρεσιών Δόμησης

 

 1. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής με τίτλο: «Εργασίες λειτουργίας, περιήγησης και επιτήρησης λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης και σπηλαίου Δρογκαράτης Δ.Ε. Σάμης.

ΕΙΣ: κ. Σ. Κορκός Προϊστάμενος Αυτ. Τμ. Τουρισμού

 

 1. Μη επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας – Καθορισμός αρμοδιοτήτων της που θα ασκούνται από το Δήμο

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς στην υποβολή πρότασης με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Ρόδου, που αφορά την δημιουργία δικτύου κρουαζιέρας μεταξύ των συμμετεχόντων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V- B BALKAN – MED 2014 – 2020.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

 1. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των αρμοδιοτήτων που πηγάζουν από το άρθρο 26 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ118 Α/15-05-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου κ. Γ. Παπαναστασάτος

 1. Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2015

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

 

 1. Έγκριση της αρ. 4/2016 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου στο Ο.Τ.236.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

 

 1. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Κατσιβέλης

 

 1. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

 1. Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοιν. Ένταξη των ΡΟΜΑ που διαμένουν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς σύμφωνα με την αριθμ. 135/2013 απόφαση του Δ.Σ. Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

 1. Εισήγηση για έγκριση μετακίνησης Α/Δημάρχου κυρίου Ευάγγελου Κεκάτου.

ΕΙΣ: Α/Δ κ.E. Κεκάτος

 

 1. Έγκριση των αρ. 91/2015, 98/2015, 103/2015 και 113/2015  αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

 

 1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων ετών 2013, 2014 και 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΕΠΟΙΖΩ) του Δ. Κεφ/νιάς (αρ. 20/2014, 2/2015 και 1/2016 αποφάσεις της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος.

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή τουςως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:

α) Αγροτική οδοποιΐα στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς β)Ασφαλτόστρωση Παραλιακού δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ.E. Λυκούδης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer