Στις 23 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30.
Συνεδριάζει την Τετάρτη με 26 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
19/03/2016 | 08:01

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα ΑντίοχουΕυαγγελάτου), στις 23 Μαρτίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Καθιέρωση «Παγκόσμιας ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου κ. Γ. Παπαναστασάτος

2. Εφαρμογή Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2016 στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

3. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Έγκριση διαδικασίας για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.ΓΗΠΕΔΟΥ-ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΑΛΑΣ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ» άρθρο 61 παρ.1 του Ν.3979/16-07-2011 ΦΕΚ 138 Α».
ΕΙΣ: Δ/νση Καθαριότητας & Κοινοχρήστων χώρων

5. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΑΕΔ στην Δ.Ε. Παλικής Δήμου Κεφαλλονιάς για το έτος 2016.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς.
6. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (αρ. 24/2016 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.).
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Γεράσιμος Αποστολάτος

7. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου ιδιοκτησίας Δήμου Κεφαλλονιάς προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας για διανομή αγαθών στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στην υποβολή πρότασης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά την εκτίμηση και αποτύπωση των γεωλογικών κινδύνων στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (Πρόγραμμα ADRION).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στην υποβολή πρότασης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων με αξιοποίηση των υδάτινων όγκων στα πλαίσια του προγράμματος Balkan Med 2014-2020.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων που είχαν ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2007-2013, στο τοπικό πρόγραμμα Leader 2007-2013, καθώς και Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΥΠ.ΕΣΩΤ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση δαπανών.
ΕΙΣ: Α/Δ κ.κ. Σ. Γαρμπή, Α. Μοσχονάς, Ε. Κεκκάτος

12. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην Φιλαρμονική Σχολή Πάλλης.
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

13. Έγκριση τροποποιημένης μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων – μηχ/των Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2016 ( 323/2015 προηγούμενη αποφαση Δ.Σ.).
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

14. Έγκριση διακοπής εργασιών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ-ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

15. Έγκριση παράτασης εργασιών για το 2ο υποέργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ» της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 296393.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16. Εισήγηση για παράταση των έργων:
Α. «Αποκατάσταση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Ληξουρίου στο έργο «Θουκυδίδη Βαλεντή».
Β. « Κατεδάφιση κτιρίων ή τμημάτων αυτών στο Δήμο Κεφαλλονιάς- Β΄Φάση»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τελικού – Μειωτικού) του έργου «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς) αναδόχου Χρήστου Δημ. Τζούφη Ε.Δ.Ε.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Δαυγάτων».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Αποδοχή Μελέτης Εργασιών: «Εναλλακτική Διαχείρηση – Ανακύκλωση αποβλήτων (μπαζών) από κατεδαφίσεις κτιρίων ή τμημάτων αυτών και κάθε άλλης εργολαβίας με αντικείμενο καθαιρέσεις μη επικίνδυνων υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης Γέφυρα-Λαχαναγορά αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.».
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

21. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης 25009ΕΚ00071 (ανώνυμοι δημοτικοί δρόμοι εντός σχεδίου επέκτασης πόλεως Αργοστολίου) σε σχέση με το γεωτεμάχιο 250091012001 στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

22. Σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για διόρθωση της ειδικής έκτασης 25009ΕΚ00077 (δημοτικοί δρόμοι Γερασίμου Φωκά και Ιακώβου Πυλαρινού) σε σχέση με το γεωτεμάχιο 250090211003 στο Εθνικό Κτηματολόγιο».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

23. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Σχολικών Κτιρίων Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

24. Ανάκληση της 149/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου κ. Γ. Παπαναστασάτος

25. Συμπλήρωση της αρ. 68/2016 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου προκειμένου για την υπογραφή δικαιολογητικών για την είσπραξη της αποζημίωσης από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

26. Έγκριση της αρ. 13/2015 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer