Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ».
Συνεδριάζει την Παρασκευή με 20 θέματα το δημοτικό συμβούλιο
11/01/2016 | 17:23

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 15 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση μελετών:
α) Προμήθεια παστεριωμένου γάλακτος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμου Κεφ/νιάς και Νομικών Προσώπων για το έτος 2016
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

β)Υπηρεσίες Φροντίδας καθαρισμού στα κτίρια των Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφ/νιάς για το έτος 2016
ΕΙΣ: Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

γ) Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών ειδών Δημοτικού Φωτισμού 2016 Δ.Ε. Αργοστολίου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

2. Έγκριση της αριθμ. 29/2015 μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ και ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης
3. Αίτηση ματαίωσης διάλυσης εργολαβικής σύμβασης για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ» Αναδόχου Εταιρίας P.&C. DEVELOPMENT S.A.με κωδικό ΟΠΣ 440987
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

4. Έγκριση παράτασης εργασιών για το 2ο υποέργο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ» της πράξης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 296393
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ. Λυκούδης

5. Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσης Τουριστικής Προβολής 2016
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

6. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κεφ/νιάς σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για το 2016, ορισμός εκπροσώπων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε. Κεκάτος

7. Έγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

8. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015 – 2016
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτρ. Α/θμιας Εκπ. κος Γ Κατσιβέλης

9. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

10. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών που σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων Δήμου Κεφ/νιάς (Π.Δ. 28/80 άρθρο 67 παρ. 3)
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

11. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 270/1981
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41 ευρώ σύμφωνα με το Π.Δ. 171/1987
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής δημοτικών υπηρεσιών (εργασιών, μεταφορών) άνω των 2.934,70 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63,67 και 70 του Π.Δ/τος 28/1980
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

14. Συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης , καλής εκτέλεσης δημοτικών υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών) και του εύλογου της δαπάνης, έως του ποσού των 2.934,70 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 14 και 70 του Π.Δ.28/80
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

15. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2016
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

16. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας ακινήτων (άρθρο 186 του Ν.3463/2006 και άρθρου 7 Π.Δ. 270/1981)
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

17. Καθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας Δήμου Κεφ/νιάς για το έτος 2016
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση της Επιτροπής έγκρισης αιτημάτων σχετικών με την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής
ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση Επιτροπής με σκοπό τον χαρακτηρισμό παραλιών Νήσου Κεφαλληνίας ως πολυσύχναστων χώρων για λήψη θαλασσίων λουτρών
ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφ/νιάς για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για την περιοχή ευθύνης του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας
ΕΙΣ: Δήμαρχος κος Α. Παρίσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ