Στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου "Ο Κέφαλος", με 26 θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο
Πολιτική
21/04/2017 | 16:55

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 5η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις  27  Απριλίου  2017   ημέρα Πέμπτη και  ώρα  18:00    προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω  θέματα της ημερησίας διάταξης:

 1. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017(αρ.83/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

 ΕΙΣ: :   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα INTERREG VB MED.

            ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση δαπανών.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Έγκριση μελέτης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και καθορισμός

τρόπου εκτέλεσης αυτής.

ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κα Σ. Γαρμπή

 1. Ορισμός τακτικού μέλους (Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας)στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ΟΚΑΠ καθώς και ορισμός Προέδρου.

ΕΙΣ: :   Πρόεδρος Δ.Σ κος  Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κος Α.Κωνσταντάκης
 1. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιάς –Ιθάκης.(αρ.5/2017 Δ.Σ Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κεφ/νιάς-Ιθάκης).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Γ.Α Κος Γερ.Αποστολάτος

 1. Έγκριση πρόσληψης δύο δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Δ/νση Δοικ/κών Υπηρεσιών

 1. Παραλαβή φακέλου έργων :α) «Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων Διλινάτων»

β) «Μελέτη διευθέτησης ρέματος Δρακοπουλάτων»

γ) «Μελέτη διευθέτησης ρέματος Μακρυωτίκων»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

11.Παραλαβή μελετών προμηθειών με τίτλο:

α) «προμήθεια εξοπλισμού ενημέρωσης πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας»

β) «προμήθεια εξοπλισμού οργάνωσης χώρων καταφυγής-καταυλισμού»

ΕΙΣ: Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

 1. Παραλαβή μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Συμπλήρωση του αναγκαίου εξοπλισμού για        πρόληψης και καταστολής δασικών πυρκαγιών και λοιπών συμβάντων φυσικών καταστροφών»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

13.Έγκριση μελέτης έργου με τίτλο: «Στέγαστρο βραχοπροστασίας σπηλαίου  Δρογκαράτης

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

14.Επικαιροποίηση και αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης στον οικισμό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγίας Ευφημίας Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων»

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

15.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας δρόμου στην θέση ΜΙΛΙ οικισμού Ραζάτων».

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

16.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας», αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

17.Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφαλονιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων Χώρων του Οικισμού».

ΕΙΣ:  Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

18.Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων  Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Δ.Λυκούδης

19.Ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ:   Πρόεδρος Δ.Σ κος  Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

20.Ανάκληση της αριθμ.15/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων καταλληλότητας και καταμέτρησης των προς αγορά ή μίσθωση ακινήτων α) σύμφωνα με τον ν.3463/2006 και β) το Π.Δ/γμα 280/1981.

ΕΙΣ:  Πρόεδρος Δ.Σ κος  Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

21.Δωρεάν διάθεση προϊόντων  που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κος Γ.Κατσιβέλης

22.Ορισμός Α/Δημάρχου σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας των ζώων που οδηγούνται σε υποχρεωτική θανάτωση ή σφαγή.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κος  Σ.-Γ.Αλυσανδράτος

23.Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς  (αριθμ 7/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

ΕΙΣ:   Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

24.Έγκριση των αριθμ.26/2017 και 27/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ επί αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στον Πόρο.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

25.Έγκριση της αριθμ.25/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Σ. Ματιάτος

26.Συμμετοχή του Δήμου Κεφ/νιάς σε διεθνείς δραστηριότητες για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κος Ε.Κεκάτος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer