Όλα τα θέματα είναι κατεπείγοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου .
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο
05/08/2014 | 08:38

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (34η συνεδρίαση) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου « Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την 05η Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη & ώρα 10:00 με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Όλα τα παρακάτω θέματα είναι κατεπείγοντα προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου .

1. Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ) οικ. έτους 2014 (αρ. 257/14 απόφ. Οικον. Επιτροπής).
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

2. Έγκριση προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας»
ΕΙΣ: Α/Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

3. Έγκριση αιτήματος Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου για άδεια διενέργειας Εμποροπανήγυρης
ΕΙΣ : Γραφείο Αδειοδοτήσεων

4. Τροποποίηση της αριθ 125/14 απόφασης Δ.Σ που αφορά τον καθορισμό τρόπου
Εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή υποδομών προσωρινής μετεγκατάστασης 4ου
Δημοτικού σχολείου Αργοστολίου ( Β΄ Φάση).
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

5. Έγκριση μελέτης και τον καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Β΄ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

6. Αποδοχή της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:
«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

7. Εγκριση της αρ. 248/14 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με παράταση χρόνου παράδοσης των υλικών του διαγωνισμού (ΚΟΜΠΑΚΤ Ομβροταμιευτήρων Πυροπροστασίας στη θέση Ομβροταμιευτήρων Κομιτάτων Δ. Ε Ερίσου Δήμου Κεφαλλονιάς .
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Δίκτυο Ύδρευσης Αργοστολίου – Χαμηλή Ζώνη, Αναδόχου
Εταιρείας P & C DEVELOPMENT S. A .
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

9. Αποδοχή της μελέτης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον οικισμό Φερεντινάτων Τ.Κ Αγ. Ευφημίας Δ. Ε .Πυλαρέων»
ΕΙΣ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών

10. Έγκριση της αρίθμ. 224/14 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την ένταξη στον ενιαίο πολλαπλό λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου των παραχωρηθέντων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ
ΕΙΣ: Οικονομική Επιτροπή

11. Σχετικά με διευκρινίσεις για υλοποίηση των αρ. 221/12 και 240/12 αποφάσεων Δημοτ. Συμβουλίου.
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

12. Τροποποίηση της ομαδας διοικησης παρακολουθηση στη υλοποιηση εργου ” Valorisation of the common Identity around the Stone – V. I. S”
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

13. Τροποποιηση της ομαδας διοικησης – παρακολουθησης της υλοποιησης εργου “interdisciplinary aquaria for the promotion of environment and history–apreh”»
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

14. Παραχώρηση Πολιτιστικού Κέντρου Παναίτ Ιστρατι στο σύλλογο «Φαρακλάδες»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Κωνσταντάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ