Την Πέμπτη 8 Μαΐου και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ
Πολιτική
06/05/2014 | 09:20

Καλείστε στην 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08-05-2014 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 10oυ/23-04-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

 

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

 

 

 

 

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

Θέμα 10o: Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την Πολιτική Προστασία, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

Θέμα 11o: Ορισμός δικηγόρων Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 12o: Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου-Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου-Βολιμών (Άγιος Δημήτριος-Πηγαδάκια, Τμήμα ΙΔ’), Κόμβος Αγίου Κήρυκα, Κόμβος Πάστρα, Βελτίωση τμήματος Ζακύνθου-Αλυκών», Προϋπολογισμού: 4.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.) και λήψη απόφασης δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των προσωρινών μειοδοτών, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 13o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου (1) «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου ‘‘Λέσχη ο Ζάκυνθος’’ και κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα», Προϋπολογισμού: 490.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), της Πράξης «Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων σωματείου   ‘‘Λέσχη ο Ζάκυνθος’’» με κωδικό ΟΠΣ ‘‘456925’’, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 14o: Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης – Πυργίου – Τζαννάτων»  προϋπολογισμού 600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 15o: Έγκριση δαπανών αποζημίωσης μηχανημάτων έργων που χρησιμοποιήθηκαν σε έκτακτες ανάγκες, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

 

Θέμα 16ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας».

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

 

Θέμα 17ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου με την διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια χαρτικών, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 18ης & 25ης Μαίου 2014, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 18ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών απευθείας  διαπραγμάτευσης για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 19ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου  διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό με εταιρεία ταχυμεταφορών, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και της Τουριστικής Προβολής της ΠΙΝ Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου έτους 2014.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 20ο: Έγκριση για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 21ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών έτους 2014 για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 22o: Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας, περί εξουσιοδότησης Κατσούνη Άλκηστης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

Θέμα 23o: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής απόσυρσης και καταστροφής υλικού και εξοπλισμού με κλήρωση για την Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

 

Θέμα 24o: Έγκριση του από 05/04/2014 πρακτικού της Επιτροπής «Αξιολόγησης Ενστάσεων του άρθρου 38 του Π.Ε. 118/2007 και του άρθρου 4 του Ν.3886/2010, για το έτος 2014», σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έτος 2014», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

 

Θέμα 25ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και λογισμικού εξοπλισμού απαραίτητου για τις παρεμβάσεις πιστοποίησης ISO 9001 του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

 

Θέμα 26o: Έγκριση Μελέτης Εφαρμογής Αρχιτεκτονικής μελέτης και έγκριση Οριστικής μελέτης  Βιοκλιματικής και Κυκλοφοριακής μελέτης της Α΄ φάσης «Ανάπλαση – πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού» της συνολικής μελέτης του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ­ΛΙΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου μελετητή M.E.A.Σ. Α.Ε.- Π. Πετρακόπουλος–Ε. ΔΙΓΩΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. – ΓΑΙΑ – ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. (ΔΙΟΝ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ), Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 27o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – 2013» με Κ.Α. 2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

Θέμα 28o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ”, προϋπολογισμού 7.200.000,00€ του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” με κωδικό 2013ΕΠ02280040 & ΜΙS 452911, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

 

 

 

 

 

Θέμα 29o: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Κέρκυρας: ‘’ΕΡΓΑΣΙΕΣ KΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ’’.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

 

 

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Μόσχου Αιμιλία

2. Καρύδης Δημήτριος                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ

3. Γρουζή Τζόγια

4. Σκληρός Δημοσθένης

5. Κορφιάτης Ιωάννης

6. Πουλιέζος Δημήτριος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                        

1. Μακρή Αμαλία

2. Καββαδά Μαρία

3. Κοντός Βασίλειος

4. Μπάστας Βασίλειος

5. Φόρτες Γεράσιμος

6. Κλουδάς Δημήτριος

eKefalonia
eKefalonia
eKefalonia
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Anassa Clothing Γυναικεια Ρουχα
Real Estate Kefalonia
Kefalonia Transfer